จะแล้งแค่ไหนเราก็ยังไหว... กับวิธีปลูกข้าวในที่แล้งตอนที่ 2

แชร์: