ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 14 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าสองหมื่นคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

มหกรรมในท้องทุ่ง

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กชายธนกร แสนทวีสุข
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
มหกรรมในท้องทุ่ง
ขนาดภาพ
45x63 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หมู่บ้านแห่งความสุข

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงชลธิชา ปิตตาทะสา
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
เด็กชายกับใบโพธิ์
ขนาดภาพ
40x60 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ความสุขใต้ร่ม

สีชอล์ก
ศิลปิน
เด็กหญิงรยาพร ทองฉวี
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อยายอายุเท่าหนู
ขนาดภาพ
56x76 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บวร

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ชื่อวรรณกรรม
ม่าเหมี่ยวและเพื่อน
ขนาดภาพ
40x60 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ปิดทองลูกนิมิต

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงกนกรัตน์ เรืองรัตน์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
สนุกกับงานวัด
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ไก่เลี้ยงของคุณยาย

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงฑีภัทรวดี สุขฉันทะ
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ทแกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ
40x57 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บูชาพระยาแถน

สีอะคริลิค และสีชอล์กน้ำมัน
ศิลปิน
เด็กหญิงณิชาภา ทรงผาสุก
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศิลปะ
ชื่อวรรณกรรม
ความเชื่อเรื่องพระยาแถนของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมกลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน
ขนาดภาพ
55x76 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เข้าโรงเรียน

หยดสีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กหญิงภัทรภร นิลวรรณาภา
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
51x79 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ปิ่นโตแห่งความสุข

สีไม้ และสีชอล์กน้ำมัน
ศิลปิน
เด็กหญิงศรัณย์พร รอดจันทร์
สถานศึกษา
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ชื่อวรรณกรรม
ความสุขของกะทิ
ขนาดภาพ
49x70 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วิถีชีวิตความเป็นไทย

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุทธิสนธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ชื่อวรรณกรรม
ม่าเหมี่ยวและเพื่อน
ขนาดภาพ
40x60 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สนุกสนานในงานวัด

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ
40x61 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บวร ธรรมชาติ และความสุข

วาดลายเส้น (Line Drawing)
ศิลปิน
เด็กชายภกร กาญจนิล
สถานศึกษา
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา (ตลิ่งชัน)
ชื่อวรรณกรรม
บึงหญ้าป่าใหญ่
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บวร สังคมไทย และสังคมแห่งความสุข

สีโปสเตอร์ และดินสอดำ
ศิลปิน
เด็กชายภัทรพงศ์ ดำสุวรรณ
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคงเวชศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
วัฒนธรรมและสังคมไทย
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สุข ผูกพัน ในท้องทุ่ง

สีชอล์ก สีเทียน สีบาติค และการหยดเทียน
ศิลปิน
เด็กชายศิลป์ชัย ลิ่มพิพัฒน์
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อยายอายุเท่าหนู
ขนาดภาพ
60x77 cm.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชักพระ

สีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กชายพู่กัน สร่องศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนสารวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
บ้านชายทุ่ง
ขนาดภาพ
90x120 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสุข

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงเปรมมิกา มีพารา
สถานศึกษา
โรงเรียนบางแคเหนือ
ชื่อวรรณกรรม
บ้านชายทุ่ง
ขนาดภาพ
61x82 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บ้าน วัด โรงเรียน สายสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงสุเนตรา คงเวช
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคงเวชศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
หลายชีวิต (โนรี)
ขนาดภาพ
62x81 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความดีงาม

ปักเย็บ
ศิลปิน
เด็กหญิงสิริรัช รัตตมณี
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
ผีเสื้อและดอกไม้
ขนาดภาพ
88x107 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิถีชีวิตไทยสมัยก่อน

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงชลธิชา ดียางหวาย
สถานศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อยายอายุเท่าหนู
ขนาดภาพ
56x76 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อนุรักษ์โขน

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วีรเสนีย์
สถานศึกษา
โรงเรียนศรียาภัย
ชื่อวรรณกรรม
วัยใสหัวใจโขน
ขนาดภาพ
58x78 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิถีไทย

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงดาราได จงจีระ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ชื่อวรรณกรรม
บ้านชายทุ่ง
ขนาดภาพ
40x60 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัยเด็ก

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กชายทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อยายอายุเท่าหนู
ขนาดภาพ
40x60 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความผูกพัน

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์
สถานศึกษา
บ้านสลัดศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน
ขนาดภาพ
70x89 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บวร

วาดเส้น
ศิลปิน
เด็กชายเจษฎา อ่ำประสิทธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)
ชื่อวรรณกรรม
ขวัญสงฆ์
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เดินทางกลับบ้าน

สีชอล์กและสีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กชายชัยวัทน์ ภูมิลำเนา
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เรียนรู้ วิถีโขน

สีน้ำบนดินสอพอง
ศิลปิน
เด็กหญิงดากานดา จีนเจนพจน์
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ
40x60 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันรวย!

สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ
สถานศึกษา
โรงเรียนชลกันยานุกูล
ชื่อวรรณกรรม
แว้งที่รัก
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสุขที่อาจลืม

ปากกาสีและกระดาษดำ
ศิลปิน
เด็กชายวรเชษฐ์ พันธุระ
สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
เกิดเป็นเด็กตลาด
ขนาดภาพ
38x56 cm.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้าวก้นบาตรของหลวงปู่

ปักเย็บผ้าและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
ศิลปิน
นางสาววนวรรณ ศิริจินโน
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
คนอยู่วัด
ขนาดภาพ
107x107 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หนูลูกพระ

สีอะคริลิคบนแผ่นไม้
ศิลปิน
นางสาวศรัญญา ชัยวงค์
สถานศึกษา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
ขวัญสงฆ์
ขนาดภาพ
80x100 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตาโขนสไตล์

ปากกาหมึกดำบนไม้กระดาน
ศิลปิน
นายธนาดล มองฤทธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ผีตาโขนมรดกแผ่นดินศรีสองรัก
ขนาดภาพ
100x100 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลูกอีสาน

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ยาง
ศิลปิน
นางสาวเบญจพร สาธรราช
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
86x107 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมานฉันท์

สื่อผสม
ศิลปิน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง
สถานศึกษา
โรงเรียนศรียาภัย
ชื่อวรรณกรรม
แว้งที่รัก
ขนาดภาพ
100x190 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บวร ความสุขความผูกพันของสังคมไทย

สื่อผสม
ศิลปิน
นางสาวสุจิตา คงเวช
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
ชื่อวรรณกรรม
วัดกับชุมชน
ขนาดภาพ
81x101 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาในขวดแก้ว

สื่อผสม
ศิลปิน
นายอรรณพ สัทธศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
เวลาในขวดแก้ว
ขนาดภาพ
118x140 cm.
แชร์:
อุดมศึกษา
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

โฮปเฟล

สีน้ำมันบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายผจงภักดิ์ เอาเจริญภักดิ์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)
ชื่อวรรณกรรม
ไผ่แดง
ขนาดภาพ
154x180 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

แสงสว่างแห่งศรัทธา

แกะไม้ อัดสี
ศิลปิน
นางสาวพิสชา พ่วงลาภ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
ชื่อวรรณกรรม
ตำนานภูเขาทอง
ขนาดภาพ
128x175 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

เรื่องราวของเจ้าทองเทา

สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายพงศธร ทิพาเสถียร
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อวรรณกรรม
หมา(อยู่)วัด
ขนาดภาพ
150x180 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

เรื่องของเห็ด

สื่อผสม
ศิลปิน
นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
วินเซ็นต์แกลลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
141x150 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่

เผาไฟบนแผ่นไม้
ศิลปิน
นายธฤทธิ์ภูมิ นามวิชา
สถานศึกษา
ชมรม Art Gallery Painting 12
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
180x186 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

สีสันงานอุปสมบท

เย็บปักผสม
ศิลปิน
นายธนพล ดาทุมมา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อวรรณกรรม
สืบสานตำนานงานบุญประเพณี
ขนาดภาพ
141x180 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

รูปเคารพแห่งยุค หมายเลข 2

สีน้ำมันบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายวชิร รุจิพงษ์
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อวรรณกรรม
ไตรภูมิพระร่วง
ขนาดภาพ
133x203 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2562 / ระดับอุดมศึกษา

สัตหีบบ้านฉัน

สีน้ำมันบนผ้าใบ
ศิลปิน
นางสาวสุภัชชา บุญเหลือ
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ
118x160 cm.
แชร์: