ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ถวายพระราชสาสน์

สีน้ำ
ศิลปิน
เอกพล เอกศิริ
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
พระนารายณ์มหาราชยุคอารยธรรม
ขนาดภาพ
64.00 x 43.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ความสุขในทุ่งนาเกลือ

สื่อผสม
ศิลปิน
ฑีภัทรวดี สุขฉันทะ
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
อีสานบ้านเฮา
ขนาดภาพ
63.00 x 43.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สุขใจในธรรมชาติ

ดินสอดำ
ศิลปิน
ปัณณธร ฤทธิกุล
สถานศึกษา
บ้านคงเวชศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
ม้าก้านกล้วย
ขนาดภาพ
38.00 x 56.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สนุกกับงานวัด

สีโปสเตอร์บนกระดาษทำมือ
ศิลปิน
อาชิตะ แก้วกำกง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
สนุกกับงานวัด
ขนาดภาพ
60.00 x 40.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ตะลุงเดินโรง

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
ณัฎฐา แก้วกำกง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
พริ้ง พระอภัย เดินโรง
ขนาดภาพ
39.00 x 56.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

สีโปสเตอร์ สีชอล์ก
ศิลปิน
ธนกร แสนทวีสุข
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
แผ่นดินของเรา
ขนาดภาพ
38.00 x 57.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

อีสานบ้านเฮา

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
พีระพล กมลอมรบุตร
สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ชื่อวรรณกรรม
อีสานบ้านเฮา
ขนาดภาพ
61.00 x 39.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

มิตรจิตมิตรใจ

สีโปสเตอร์บนกระดาษสา
ศิลปิน
มนัชชา กลิ่นหอม
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
เข็มทิศนำทาง
ขนาดภาพ
40.00 x 61.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บ้านป่าแสนสุข

สีชอล์ค ปะติด
ศิลปิน
สิริรัช รัตตมณี
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก
ขนาดภาพ
63.00 x 43.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ต้นไม้แห่งความงดงาม

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
กนกรัตน์ เรืองรัตน์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
แผ่นดินของเรา
ขนาดภาพ
56.00 x 38.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชีวิตในทุกๆ เช้ามืดของจ้อยและแม่

สีโปสเตอร์ สีชอล์ก สีไม้
ศิลปิน
ดากานดา จีนเจนพจน์
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ลูกยางกลางห้วย
ขนาดภาพ
54.00 x 78.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ประชาร่วมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

สีชอล์กน้ำมัน สีโปสเตอร์
ศิลปิน
ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศิลปะ
ชื่อวรรณกรรม
สืบสานตำนานงานบุญประเพณี
ขนาดภาพ
61.00 x 41.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สยามโสภา

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
ปรัชญา สนวนรัมย์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
เที่ยวทั่วไทยกับไพรและภู
ขนาดภาพ
38.00 x 56.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

งานวัด

ติดผ้า สีอะคริลิค หยอด
ศิลปิน
ภัทรภร นิลวรรณาภา
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
เกิดเป็นเด็กตลาด
ขนาดภาพ
41.00 x 61.00 cm
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กาลครั้งหนึ่งกับการได้ยืนดูการแสดงอับดุลขายยา

สื่อผสม
ศิลปิน
จุฑาภัทร ดิวงษ์
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
เกิดเป็นเด็กตลาด
ขนาดภาพ
43.00 x 63.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ไปจับปลาดุกกัน

สื่อผสม
ศิลปิน
เปรมมิกา มีพารา
สถานศึกษา
โรงเรียนบางแคเหนือ
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
40.00 x 60.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ยังคงอยู่

สีอะคริลิค
ศิลปิน
วชิรวิทย์ สามารถ
สถานศึกษา
Phuket Art Club
ชื่อวรรณกรรม
ศิลปะลายรดน้ำ
ขนาดภาพ
40.50 x 60.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกพรหมาศ

สื่อผสม
ศิลปิน
อรรณพ สัทธศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
วัยใสหัวใจโขน
ขนาดภาพ
50.00 x 70.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ถิ่นฐานบ้านเกิด

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
จักรี พรหมเมฆ
สถานศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
41.00 x 61.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวข้าว

วัสดุปะติด สีอะคริลิต
ศิลปิน
จุฑามณี คำดำ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
บ้านชายทุ่ง
ขนาดภาพ
61.00 x 41.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายฮ้อยผู้กล้าหาญ

สีอะคริลิค
ศิลปิน
ภาชิณ บัวพันธุ์
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
นายฮ้อย
ขนาดภาพ
41.50 x 63.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานวัดแสนสุข

ปากกาสี กระดาษสี
ศิลปิน
วรเชษฐ์ พันธุระ
สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
เกิดเป็นเด็กตลาด
ขนาดภาพ
38.00 x 56.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จองพารา

ตัดกระดาษ
ศิลปิน
ไอริณ เหลืองอ่อน
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ขนาดภาพ
41.00 x 61.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสุข

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
จันทกานต์ หาญพิชานันท์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
40.00 x 61.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมืองลุงบ้านฉัน

สื่อผสม
ศิลปิน
โชติกา วงศ์เกียรติขจร
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ชื่อวรรณกรรม
บ้านทุ่งเมืองลุง
ขนาดภาพ
40.00 x 60.50 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสุขของกะทิ

สีอะคริลิค
ศิลปิน
ธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
สถานศึกษา
บ้านศิลป์สีทนครูเบิ้ม
ชื่อวรรณกรรม
ความสุขของกะทิ
ขนาดภาพ
41.00 x 61.50 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สวนสมุนไพร 20 ปี

ปากกาดำ สีชอล์ก
ศิลปิน
พู่กัน สร่องศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนสารวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
ขนาดภาพ
55.50 x 76.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สังข์น้อยในอ้อมกอดแม่

ตัดกระดาษ ลายเส้น
ศิลปิน
ลักษณ์นารา เฉลิมไชยโภคิน
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
40.00 x 60.00 cm
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อีสาน

สื่อผสม
ศิลปิน
ธนาธิป นาฉลอง
สถานศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
อีสานบ้านเฮา
ขนาดภาพ
57.00 x 76.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รอย...แห่งสยาม

สีอะคริลิค
ศิลปิน
วิกาวี รัตตมณี
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน
ขนาดภาพ
122.00 x 144.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โนรา วัฒนธรรมน่ายล มนต์ขลังแดนใต้

ลายเส้นปากกาบนแผ่นมุก
ศิลปิน
สุจิตา คงเวช
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ชื่อวรรณกรรม
ศาสตร์แห่งกลอนโนรา กลอนโนราบทคำกลอนสำหรับรำท่าสิบสอง
ขนาดภาพ
80.00 x 100.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตุ้มเม้งอยากกลับบ้าน

สีอะคริลิค
ศิลปิน
กตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ตุ้มเม้งอยากกลับบ้าน
ขนาดภาพ
123.00 x 160.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้า (กรง) หัวจุก

สีอะคริลิคพิมพ์
ศิลปิน
ปรานต์ ศรีบุญ
สถานศึกษา
โรงเรียนชลกันยานุกูล
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าเอยเจ้ากรงหัวจุก
ขนาดภาพ
41.00 x 61.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อีสานบ้านเฮา

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
พิสิษฐ์ วรรณขาม
สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ชื่อวรรณกรรม
อีสานบ้านเฮา
ขนาดภาพ
56.00 x 77.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์ศิลป์สิรินธร

สีอะคริลิค
ศิลปิน
ภาณุวัฒน์ ไชยรถ
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
ขนาดภาพ
100.00 x 93.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งามจากภายใน

สีอะคริลิค
ศิลปิน
วันเฉลิม ทองนวม
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
73.00 x 93.00 cm
แชร์:
อุดมศึกษา
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

สุขสุดของปวงไทย

แม่พิมพ์แกะไม้
ศิลปิน
พิสชา พ่วงลาภ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙
ขนาดภาพ
145.00 x 192.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

ผีตาแป๊ะแก่

สื่อผสม สีอะคริลิค
ศิลปิน
พรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
160.00 x 160.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

จินตนาการจากรูปทรงวัตถุ

สื่อผสม
ศิลปิน
พิเชษฐ ยังพบ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
รวมเรื่องสั้น (สรรพรส)
ขนาดภาพ
150.00 x 185.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

ผลงาน สุขใจ

สีอะคริลิค
ศิลปิน
จักรชัย เพ็ชรปานกัน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
150.00 x 190.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

สินไซเดินดง

สีอะคริลิค
ศิลปิน
ทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
สะกดรอยสินไซ
ขนาดภาพ
145.00 x 115.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

วัฏจักรกรรม

สื่อผสม
ศิลปิน
ธัชนนท์ น่าชม
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ไตรภูมิพระร่วง
ขนาดภาพ
112.00 x 178.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

เพื่อน

สื่อผสม
ศิลปิน
พรหมภพ หุบกระโทก
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม 2
ขนาดภาพ
150.00 x 110.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561 / ระดับอุดมศึกษา

ร่มเย็นเป็นสุข

สีฝุ่นบนดินสอ
ศิลปิน
วิรัตน์ เอกปัจชา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
มหกรรมในท้องทุ่ง
ขนาดภาพ
141.00 x160.00 cm
แชร์: