ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ปลานิลพระราชทาน

ปะติด สีชอล์ก สีอะคริลิก
ศิลปิน
วรมฆา นิลวรรณาภา
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือคู่สร้างคู่สม ฉบับพิเศษ 1-10 ธ.ค. 59
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ่อผู้ไม่ย่อท้อ

ผสม วาดเส้น
ศิลปิน
กัญญารัตน์ ปั้นประสงค์
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือโครงการหลวง
ขนาดภาพ
55.00 x 36.50 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ตามรอยพ่ออยู่พอเพียง

สีชอล์กและสีโปสเตอร์
ศิลปิน
ณัฏฐา แก้วกำกง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาทจากหนังสือคำพ่อสอน
ขนาดภาพ
38.00 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ในหลวงและคุณทองแดง

เทคนิคผสม
ศิลปิน
นัชชา สุวรรณเสถียร
สถานศึกษา
บ้านเรียนสุวรรณเสถียร (น้อยหน่า อาร์ทสตูดิโอ)
ชื่อวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ "ทองแดง"
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พอเพียง เพียงพอ

สีโปสเตอร์บนกระดาษสาน
ศิลปิน
แก้วลัดดา คำสามาน
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
พระราชดำรัสจากหนังสือคำพ่อสอน
ขนาดภาพ
38.00 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ร่มเย็นทั่วไทยใต้ร่มพระบารมี

สื่อผสม
ศิลปิน
ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ชื่อวรรณกรรม
พระราชดำรัส ในหลวง ร.9 เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ 31 มี.ค. 2538
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ทำดีเพื่อพ่อ

สีชอล์ก สีอะคริลิก
ศิลปิน
ปรัชญา สนวนรัมย์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาทจากหนังสือคำพ่อสอน
ขนาดภาพ
38.00 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผมจะทำตามพ่อสอน

สีไม้ สีปากกาเมจิกสีอะคริลิก หมึกสี
ศิลปิน
พู่กัน สร่องศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือรวบรวมร้อยเรื่องราวฯ
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พระราชาผู้ยิ่งใหญ่

หมึกดำ สีอะคริลิก
ศิลปิน
วชิรวิทย์ สามารถ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือรวบรวมร้อยเรื่องราวฯ
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สามัคคีสร้างสุข

สื่อผสม
ศิลปิน
กนกรัตน์ เรืองรัตน์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาทจากหนังสือคำพ่อสอน
ขนาดภาพ
38.00 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

4,300 โครงการของพ่อ

ผสม วาดเส้น
ศิลปิน
จักรกริช ปั้นประสงค์
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ชื่อวรรณกรรม
โครงการพระราชดำริ
ขนาดภาพ
55.00 x 36.50 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หมู่บ้านพอเพียง

ปากกา สีหมึก สีอะคริลิก
ศิลปิน
ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
เว็บไซต์ มูลนิธิชัยพัฒนา
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ป่าสมบูรณ์ คนพูนสุข

สีอะคริลิก
ศิลปิน
สิริรัช รัตตมณี
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
พระราชดำรัส
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ในหลวงของผม

สีอะคริลิก หมึกสี
ศิลปิน
อชิรวิทย์ สามารถ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ชื่อวรรณกรรม
บทความจากวิชาการ.com (พระราชกรณียกิจ)
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปที่มีทุกบ้าน

ตัดกระดาษและเขียนไข
ศิลปิน
ธัชพล แก้วกำกง
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
เพลง "รูปที่มีทุกบ้าน"
ขนาดภาพ
38.10 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภูมิพล กษัตริย์ผู้ติดดิน

ดินผสมกาว
ศิลปิน
คณิต เปียซื่อ
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ชื่อวรรณกรรม
ภูมิพล "กษัตริย์ผู้ติดดิน" พระราชาผู้ไม่ยืนค้ำหัวราษฏร
ขนาดภาพ
40.64 x 59.70 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระราชาของฉัน

สีชอล์ก สีอะคริลิก
ศิลปิน
จันทกานต์ จันทรโกมล
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
บทเพลง "ราชาในนิทาน"
ขนาดภาพ
38.10 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้มลิง

สีอะคริลิกและสีทอง
ศิลปิน
ภาชิณ บัวพันธุ์
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
โครงการแก้มลิง
ขนาดภาพ
40.64 x 59.70 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิถีไทยที่พอเพียง

สีอะคริลิกบนกระดาษทำเอง
ศิลปิน
จันทกานต์ หาญพิชานันท์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือ Happening Heart Work
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาราชในดวงใจของพวกเรา

สานเส้นด้วยปากกาติดเส้นสีดำ
ศิลปิน
ทานตะวัน วัฒนะ
สถานศึกษา
โรงเรียนชลกันยานุกูล
ชื่อวรรณกรรม
พระราชดำรัสในการฟื้นฟูป่า
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระมหาชนก

สื่อผสม
ศิลปิน
อรรณพ สัทธศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก"
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน

สื่อผสม
ศิลปิน
อินทิรา
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ พระราชทานแก่ครูและนักเรียน
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทองแดงผู้รู้คุณ

ภาพพิมพ์แกะไม้บนสีอะคริลิก
ศิลปิน
ไอริณ เหลืองอ่อน
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ "ทองแดง"
ขนาดภาพ
40.64 x 60.96 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

น้ำ คือ ชีวิต

สีอะคริลิก
ศิลปิน
จุฑามณี คำดำ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือ Happening Heart Work
ขนาดภาพ
40.64 x 58.42 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ธ สถิตในดวงใจ

สีโปสเตอร์และภาพพิมพ์แกะสลักไม้
ศิลปิน
ทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ
สถานศึกษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
สำนักข่าวเจ้าพระยา (พระราชกรณียกิจ)
ขนาดภาพ
38.10 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำเร็จได้เพราะความเพียร

ปากกาเจล
ศิลปิน
ศุกร์ ปัญญา
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ชื่อวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก"
ขนาดภาพ
38.00 x 55.88 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระบิดาของแผ่นดิน

ลายเส้นปากกาบนแผ่นมุกรีไซเคิล
ศิลปิน
สุจิตา คงเวช
สถานศึกษา
บ้านคงเวชศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
พระปฐมบรมราชโองการ
ขนาดภาพ
40.64 x 60.69 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระราชาในใจฉัน

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
สุภัสร ฉิมนาคบุญ
สถานศึกษา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ชื่อวรรณกรรม
สิ่งที่ในหลวงทรงทำเพื่อประชาชน
ขนาดภาพ
42.00 x 59.40 cm
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บ้านของพ่อสร้างเพื่อลูก

สีอะคริลิก
ศิลปิน
ทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาบ้านของพ่อสร้างเพื่อลูก
ขนาดภาพ
100.00 x 100.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกษตรทฤษฏีใหม่

สื่อผสม
ศิลปิน
กตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
พอเพียงสำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้
ขนาดภาพ
100.00 x 100.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โต๊ะทรงงาน

สีอะคริลิกและสีโคปิคบนแคนวาส
ศิลปิน
ณัฐณิชา นักปราชญ์
สถานศึกษา
ชมรมหอศิลป์ Party Art Gallery
ชื่อวรรณกรรม
บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ขนาดภาพ
99.31 x 123.20 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ทำความเพียร

สื่อผสม
ศิลปิน
ณิชนันทน์ ชูวิทย์
สถานศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณ
ชื่อวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก"
ขนาดภาพ
130.00 x 150.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อยู่กับดิน

หยดสีบนแผ่นอะคริลิก
ศิลปิน
นันน์นนิน เรืองยังมี
สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อวรรณกรรม
คำพูดของสมเด็จย่า
ขนาดภาพ
95.00 x 70.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ราชาแห่งแผ่นดิน

สื่อผสม
ศิลปิน
ปวีนุช สระทองรัด
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
เพลง "ราชาในนิทาน"
ขนาดภาพ
78.00 x 54.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ธ คือ พลังของแผ่นดินที่มีอำนาจใดหาเปรียบมิได้

ภาพพิมพ์ แกะไม้
ศิลปิน
พิสชา พ่วงลาภ
สถานศึกษา
ศูนย์ศิลป์สิรินธร (โรงเรียนศรีสงครามวิทยา)
ชื่อวรรณกรรม
นิตยสาร a day ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 และหนังสือของขวัญทรงคุณค่า พระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม
ขนาดภาพ
102.00 x 80.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หอมแผ่นดิน

อะคริลิก
ศิลปิน
วิกาวี รัตตมณี
สถานศึกษา
บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
ชื่อวรรณกรรม
พระราชดำรัส
ขนาดภาพ
90.00 x 120.00 cm
แชร์:
อุดมศึกษา
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

พระผู้ปิดทองหลังพระ

สีอะคริลิก
ศิลปิน
สาคร วงษ์ราชสีห์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาท
ขนาดภาพ
150.00 x 180.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

สมมติเทพ

สีอะคริลิกบนดินสอพอง
ศิลปิน
วิรัตน์ เอกปัจชา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
ขนาดภาพ
120.00 x 200.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

ธนาคารโค-กระบือ

สีอะคริลิก
ศิลปิน
พรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้ปัญหาเรื่องการไม่มีโค-กระบือใช้
ขนาดภาพ
124.00 x 203.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

พอเพียง อิ่มใจ

สีอะคริลิก
ศิลปิน
จักรชัย เพ็ชรปานกัน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ขนาดภาพ
150.00 x 180.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

พระบุญญาธิการ

สีอะคริลิกทองคำเปลว
ศิลปิน
ไชยอนันต์ จันต๊ะนัน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก"
ขนาดภาพ
150.00 x 120.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

รูปที่มีทุกบ้าน

สีน้ำมันบนผ้าใบ กระจกสี
ศิลปิน
พิเชษฐ ยังพบ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ขนาดภาพ
100.00 x 150.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

ความสุขความทรงจำในรัชกาลที่่ ๙

สื่อผสม
ศิลปิน
ภัสสิมณฑ์ ภูผาบาง
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่อวรรณกรรม
หนังสือรูปที่มีทุกบ้านพระราชาที่ทุกคนรัก
ขนาดภาพ
130.00 x 150.00 cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2560 / ระดับอุดมศึกษา

ภาพความทรงจำ

สีน้ำมัน เทคนิคผสม
ศิลปิน
วิชย์ ณ พัทลุง
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม่
ขนาดภาพ
150.00 x 150.00 cm
แชร์: