ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษา
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

อัศวินยอดกตัญญู

เมล็ดข้าว
ศิลปิน
ด.ช.อภินันท์ สุวรรณศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ราชสีห์กับหนู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

นกแขกเต้า

สีชอล์ค
ศิลปิน
ด.ช.กันตพิชญ์ สมนึกในธรรม
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พญานกแขกเต้ากตัญญู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

อยู่กับก๋ง

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ช.ธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเรียนกุลาธรรมเรืองฤทธิ์
ชื่อวรรณกรรม
อยู่กับก๋ง
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

แม่และลูก

สีน้ำ กากเพชร
ศิลปิน
ด.ญ. ภีมากร จันทรสมบัติ
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ปลาบู่ทอง
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

พญาแคนคืนฝน

สีช็อก,น้ำมันบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.ปรายฟ้า ธรรมปัญญา
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่ แฟชั่นไอส์แลนด์
ชื่อวรรณกรรม
นิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคาก(คางคก)
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

เส้นทางชีวิตของเด็กน้อย

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ช.มงคล ใจสอาด
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
ชื่อวรรณกรรม
เกิดในเรือ
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

ดวงดาวแห่งความกตัญญู

สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.กรวิภา วิปุลพงษ์
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ชื่อวรรณกรรม
ดาวลูกไก่
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

ต้นโพธิ์แห่งศรัทธา

จุดสีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.กมลเนตร คำกลอง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
เด็กชายกับใบโพธิ์
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

ยอดลูกกตัญญู

สีชอล์ค , สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.สิรภัทร พาลแก้ว
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ชื่อวรรณกรรม
ยอดลูกกตัญญู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

ศรัทธาในธรรม

สีชอล์ค,น้ำมันบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.ปณาลี ธรรมปัญญา
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่ แฟชั่นไอส์แลนด์
ชื่อวรรณกรรม
นกแขกเต้าผู้เลี้ยงบิดามารดา
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

การให้ทาน

สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.จุฑามณี คำดำ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
บุญที่ให้ทานแก่ปลา
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ

สีชอล์ค บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.สาธินี พลเยี่ยม
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
นกแขกเต้าผู้รักสันโดษ
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

พญาช้างยอดกตัญญู

สีผสม สีเมจิก สีไม้ สีอะคริลิค
ศิลปิน
ด.ญ.ณัชชา จริยะสาพร
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
พญาช้างยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับประถมศึกษา

คู่บ้าน คู่เมือง

สีอะคริลิค
ศิลปิน
ด.ญ.พร้อมพร เจริญภาพ
สถานศึกษา
โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ
ชื่อวรรณกรรม
ช้างในวรรณคดีไทย
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
13 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โคจอมพลังยอดกตัญญู

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ช.พันกร เพชรนาค
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
กัณหาชาดก
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันเฉลิม ทองเนื้อแท้

สีอะคริลิคใช้เกียงปาดสี
ศิลปิน
ด.ญ.วิกาวี รัตตมณี
สถานศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
ชื่อวรรณกรรม
ทองเนื้อเก้า
ขนาดภาพ
72x56 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พญาครุฑยอดกตัญญู

จุดหมึกบนกระดาษใช้เป็นปากกาหมึกซึม,ผสมสีอะคริลิคสีทอง
ศิลปิน
นายอนันท์ วงษ์ศิลป์
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ภาตรนิยาย
ขนาดภาพ
56x76 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดินแดนแห่งอีสาน

สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.ปาณิสรา สุวรรณธาดา
สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
72x54 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พญาช้างยอดกตัญญู

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
นายธีระยุทธ มัตตาริ
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
พญาช้างยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลแห่งความกตัญญู

สีอะคริลิคและม้วนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลิงผู้เสียสละ

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ช.กมลนาวิน ยอดเทวี
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ลิงยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิหกกตัญญู

สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.วารินทร์ สุระเกียงศักดิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
นกแขกเต้าเลี้ยงดูพ่อแม่
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พิกุลทอง

สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.สุภาพร คงครองสมัย
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
พิกุลทอง
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทศรถสอนพระราม

สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค
ศิลปิน
ด.ช.วิภาส ตันเจริญ
สถานศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
ชื่อวรรณกรรม
โคลงทศรถสอนพระราม
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ไอ้คูนจับกบ

สีโปสเตอร์,ดินสอดำบนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ช.ศรชัช สังฆ์สุข
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
50x71 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แก่นพุทธธรรม

ปากกาบนแผ่นมุกรีไซเคิล
ศิลปิน
ด.ญ.สุจิตา คงเวช
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
อันเนื่องกับทางไทย
ขนาดภาพ
60x76 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความสุขของผู้เป็นลูก

สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ศิลปิน
ด.ญ.ชัชลิตา สีชมภู
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่ แฟชั่นไอส์แลนด์
ชื่อวรรณกรรม
ลิงยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผีเสื้อและดอกไม้

สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายพลวัฒน์ สามิดี
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ผีเสื้อและดอกไม้
ขนาดภาพ
120x140 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมตามรอยเท้าพ่อ

สื่อผสม
ศิลปิน
นายปัณณทัต สุโลวรรณ
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
เดิมตามรอยเท้าพ่อ
ขนาดภาพ
60x76 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดตำนานมหาเทพดาวลูกไก่เจ็ดสีมณีเจ็ดแสง

ปากกาลูกลืน,สีคริลิคสีทอง
ศิลปิน
นายณรันดร ลังกาแก้วเจริญ
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ชื่อวรรณกรรม
ดาวลูกไก่
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กตัญญูตา

สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
คำพิพากษา
ขนาดภาพ
63x86 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระสุวรรณสามชาดก

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
นายธนภูมิ บัวกลิ่น
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
พระสุวรรณสามชาดก
ขนาดภาพ
76x122 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตุโปสกชาดก

สีอะคริลิคและผ้า
ศิลปิน
นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
พญาช้างยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
76x122 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กตัญญูคู่ความดี

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
นางสาวอารยา เตชะวงษ์ฉิมพลี
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
ชื่อวรรณกรรม
ผีเสื้อกับดอกไม้
ขนาดภาพ
70x90 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สักกะ-สุราลัย

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
นายวสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริ
สถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ชื่อวรรณกรรม
ฟ้าบ่กั้น
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:
อุดมศึกษา
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

โลกหลังความตายของลูกไก่

ปิดทองคำเปลว,ผงมุก
ศิลปิน
นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
ชื่อวรรณกรรม
ตำนานลูกไก่
ขนาดภาพ
170x200 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

รอคอย ความหวัง กลับมา

สีอะคริลิคบนกระดาษ
ศิลปิน
นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
ชื่อวรรณกรรม
ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
ขนาดภาพ
120x140 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

ฝันที่รอคอย

สีอะคริลิคแปะทอง
ศิลปิน
นายอิทธิฤทธิ์ นุ่นนาแซง
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
ชื่อวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน
ขนาดภาพ
170x200 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

ในหลวงให้แผ่นดินอยู่

สีฝุ่น,ฉลุกระดาษ
ศิลปิน
นางสาวภัณฑิรา ไชยแก้ว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
ชื่อวรรณกรรม
เรื่องเล่าของอาม่า
ขนาดภาพ
170x200 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

แม่คางคกจ๋า

สีอะคริลิค,น้ำมัน
ศิลปิน
นายอนันต์ยศ จันทร์นวล
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
ชื่อวรรณกรรม
อุทัยเทวี
ขนาดภาพ
140x180 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

ปฏิญาณให้คำมั่นสัญญา

สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
ชื่อวรรณกรรม
หัวใจทอง
ขนาดภาพ
170x200 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

อมนุษย์

สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ศิลปิน
นายเจนณรงค์ แคะมะดัน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
ชื่อวรรณกรรม
กวีนิพนธ์ของอังคารกัลยาณพงศ์
ขนาดภาพ
140x180 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 / ระดับอุดมศึกษา

แม่พลอย

สีอคริลิค สีน้ำมัน เย็บปักเส้นด้ายและลูกปัดต่างๆ
ศิลปิน
นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน
ขนาดภาพ
100x122 ซม.
แชร์: