ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ใต้ร่มเงาวังสระปทุม

สีไม้,สีอะคริลิค,ปากกาเมจิก,ปากกาเพ้นท์
ศิลปิน
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสวงสวัสดิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม
ขนาดภาพ
74 x 53 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เป็ดถูกร้อยเป็นพวง

ศิลปิน
เด็กชายภาชิณ บัวพันธุ์
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
นิทานโกหกเยอรมัน
ขนาดภาพ
74 x 53.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รุ่งอรุณ

สีชอล์ค บนกระดาน ตัดดินสอดำ
ศิลปิน
เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ความคิดคำนึง ตอน รุ่งอรุณ
ขนาดภาพ
52 x 69.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สงครามน้ำท่วม

การปะติด ผสม สีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กชายธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
สถานศึกษา
บ้านศิลป์สีทนครูเบิ้ม
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมซน
ขนาดภาพ
74 x 54.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โลกจินตนาการ

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กชายธัชพล แก้วกำกง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
ฝากฝันกลอนกานท์
ขนาดภาพ
52 x 69.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ปลากัดผสมพันธุ์

สีชอล์คน้ำมัน
ศิลปิน
เด็กหญิงกรวิภา วิปุลพงษ์
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
68 x 50 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นั่งช้างชมบ้านชมเมือง

ศิลปิน
เด็กชายเสกสรรค์ คงเรือง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง
ชื่อวรรณกรรม
ประพาสราชสถาน
ขนาดภาพ
64 x 50 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ความผูกพัน

สีชอล์ค
ศิลปิน
เด็กชายณัฐภัทร ถาวร
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
67 x 49.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ทรงทอดกฐินในลาว

สีน้ำ และปากกาตัดเส้น
ศิลปิน
เด็กชายธฤษวรรณ สุวรรณ์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ลาวใกล้บ้าน
ขนาดภาพ
54.5 x 73.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บินเป็นฝูง

สีน้ำ กับดินสอดำ
ศิลปิน
เด็กชายพศิน วงษาไฮ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
นิทานโกหกเยอรมัน ตอน เป็ดถูกร้อยเป็นพวง
ขนาดภาพ
54.5 x 74.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สวนกุหลาบบากาแตล

สีโปสเตอร์ และสีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กชายวชิระ กรจับ
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
ฟื้นภาษาได้อาหาร
ขนาดภาพ
52 x 69.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เก็บเกี่ยว

ศิลปิน
เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
ขนาดภาพ
55 x 73.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ยอดศิลปินน้อย

สีชอล์ค
ศิลปิน
เด็กชายพชธกร เบ็ญจรัตน์
สถานศึกษา
โรงเรียนสัตหีบกองเรือยุทธการ
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมซน
ขนาดภาพ
50 x 68.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โคมส้มดวงน้อย

สีไม้
ศิลปิน
เด็กหญิงศิระประภา บุญวัฒนโสภณ
สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อวรรณกรรม
รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ
ขนาดภาพ
54 x 73 cm.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระบ้า

สีโปสเตอร์ และทองคำเปลว
ศิลปิน
เด็กหญิงนวลจุฑา ยุ่นประยงค์
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
มุ่งไกลในรอยทราย
ขนาดภาพ
54.5 x 74.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกาะในฝัน

สีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กชายกนกทัศน ขำทวี
สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อวรรณกรรม
เกาะในฝัน
ขนาดภาพ
54.5 x 74.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผีตาแป๊ะแก่

สีอะคริลิค
ศิลปิน
เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
49 x 67 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โคมส้มดวงน้อย

สีอะคริลิคบนกระดาน
ศิลปิน
นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
โคมส้มดวงน้อย
ขนาดภาพ
54.5 x 75 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ล่อกั้ง

สีอะคริลิค
ศิลปิน
นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
สถานศึกษา
บ้านศิลป์สีทนครูเบิ้ม
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
54.5 x 74.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มิตรภาพที่อบอุ่น

สีไม้ ปากกาหมึกซึม
ศิลปิน
เด็กหญิงธนพร จันทรางศุ
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ชื่อวรรณกรรม
รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ ตอนโคมส้มดวงน้อย
ขนาดภาพ
54.5 x 67 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อวดเก่ง

สีโปสเตอร์
ศิลปิน
เด็กหญิงวิกาวี รัตตมณี
สถานศึกษา
โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมซน
ขนาดภาพ
54.5 x 74.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

สีโปสเตอร์พ่นแลคเกอร์เพิ่มความเงา
ศิลปิน
เด็กชายสิทธิโชค ทนงูเหลือม
สถานศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา
ชื่อวรรณกรรม
เยือนถิ่นอินเดียนแดง
ขนาดภาพ
50 x 67 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เจ้าฟ้ามหาจักรี

ศิลปิน
เด็กหญิงสุจิตา คงเวช
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ชื่อวรรณกรรม
กษัตริยานุสรณ์
ขนาดภาพ
54.5 x 74.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความฝัน

สีโปสเตอร์ + สื่อผสม
ศิลปิน
เด็กหญิงชาลิสา เกียรติศิริ
สถานศึกษา
โรงเรียนราษฏร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมซน
ขนาดภาพ
55 x 72.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้วจอมแก่น ตอนล่อกั้ง

ศิลปิน
นางสาววาริน ไชโย
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีพฤฒา
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น ตอน ล่อกั้ง
ขนาดภาพ
49 x 67 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้าวไทย

สีโปสเตอร์ + อะคริลิคทอง
ศิลปิน
นายภาณุวัฒน์ ไชยรถ
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ข้าวไทย
ขนาดภาพ
50 x 67 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เหินเวหา

สีโปสเตอร์บนกระดาน
ศิลปิน
นายศรชัช สังฆ์สุข
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
นิทานโกหกเยอรมัน เรื่องการขี่ลูกปืนใหญ่
ขนาดภาพ
52 x 69.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปลากัดไทย

ศิลปิน
เด็กหญิงนันท์นภัส เจนสิริยะกุล
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น ตอนเลี้ยงปลา
ขนาดภาพ
52 x 69.5 cm.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มิตรภาพของสตรีที่ต่างวัย

สีอะคริลิค ดินสอสี ปากกาพิกม่า
ศิลปิน
เด็กหญิงณัฐณิชา นักปราชญ์
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะปาร์ตี้ อาร์ท แกลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
นารีนครา
ขนาดภาพ
90.5 x 70.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

ศิลปิน
นายพลวัฒน์ สามิดี
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
ขนาดภาพ
89.5 x 1.10 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชีวิตคนเลี้ยงผึ้ง

ศิลปิน
นายทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
นิทานโกหกเยอรมัน ตอน เป็นคนเลี้ยงผึ้ง
ขนาดภาพ
80 x 80 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน ต.ช.ด.

ศิลปิน
นายศิริโรจน์ โคตรวงษา
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 40 ปี
ขนาดภาพ
74 x 97.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชายชรา

ศิลปิน
นายธวัชชัย หงษ์ทอง
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
ความคิดคำนึง
ขนาดภาพ
67 x 88 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าฟ้ากับดาราศาสตจร์

ศิลปิน
นางสาวปวีนุช สระทองรัด
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
ปริศนาดวงดาว
ขนาดภาพ
69.5 x 90 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าสาว

สีอะคริลิค สีพลาสติก
ศิลปิน
นางสาวนันทนา จันทวี
สถานศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ชื่อวรรณกรรม
ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน
ขนาดภาพ
68 x 88.5 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมมนุษย์สุดพิศดาร

ศิลปิน
นายสุระชัย อังกาพย์
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
การพนันกับสุลต่าน
ขนาดภาพ
71 x 90 cm.
แชร์:
อุดมศึกษา
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

โลกพระจันทร์

สีอะคริลิค ผสมทองคำเปลว
ศิลปิน
นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
นิทานโกหกเยอรมัน ตอน การเดินทางไปพระจันทร์
ขนาดภาพ
1.60 x 1.90 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

อาหารมหัศจรรย์

สีอะคริลิค บนผ้าใบ
ศิลปิน
นายเจนณรงค์ แคะมะดัน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
นิทานโกหกเยอรมัน ของ บารอน ฟอน มึนซ์เฮาเซ่น
ขนาดภาพ
1.38 x 1.80 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

ก่อนจะเป็นต้นไม้มหาภัย

ผ้าวัตถุ (เย็บผ้า ตัดผ้า เพ้นสี)
ศิลปิน
นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น
ขนาดภาพ
1.29 x 1.49 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

หยางเหมย

สีอะคริลิค ผสมดินสอพอง
ศิลปิน
นายสุบรรณกริช ไกรคุ้ม
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
ขนาดภาพ
1.09 x 1.29 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

หัวใจสีเทา

สีอะคริลิค
ศิลปิน
นายกฤษฎา ลิ้มสุทธิวันภูมิ
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะ Party Art Gallery
ชื่อวรรณกรรม
ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
ขนาดภาพ
1.08 x 1.29 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

ศิลปะ สัญญะ และวามสัมพันธ์

สีอะคลิลิคผสม
ศิลปิน
นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
เขมรสามยก
ขนาดภาพ
1.12 x 1.32 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

ไทยเที่ยวพม่า

ศิลปิน
นายพิเชษฐ ยังพบ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ศิลปะพม่า
ขนาดภาพ
1.69 x 1.69 cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558 / ระดับอุดมศึกษา

แก้ว

ศิลปิน
นายอนันต์ยศ จันทร์นวล
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น ตอน แมว
ขนาดภาพ
1.59 x 1.60 cm.
แชร์: