ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษา
11 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

กลั่นแสงกลอนกานท์

ศิลปิน
ทินรากร พันนาม
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกะปิ
ชื่อวรรณกรรม
มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
60x40cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ครอบครัวคุณทองแดง

ศิลปิน
พศิน วงษาไฮ
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
คุณทองแดง
ขนาดภาพ
80x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ม่วนซื่นเมืองลาว

ศิลปิน
ธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเรียนกุลาธรรมเรืองฤทธิ์
ชื่อวรรณกรรม
ม่วนซื่นเมืองลาว พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
80x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ความดีไม่มีวันสิ้น

ศิลปิน
ธวัชชัย นะราช
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดกำแพง
ชื่อวรรณกรรม
พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
60x80cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ไก่ฟ้าพญาลอ

ศิลปิน
มนต์นภา บุตรสมบัติ
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ลิลิตพระลอ
ขนาดภาพ
40x60cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ไกรทองผู้กล้าหาญ

ศิลปิน
ณัฐมน เยี่ยมสมบัติ
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ไกรทอง
ขนาดภาพ
40x60cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ถวายกัณฑ์เทศน์

ศิลปิน
ธฤษวรรณ สุวรรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ขุนช้างขุนแผน
ขนาดภาพ
80x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

การให้ที่ยิ่งใหญ่ของอินทรชิต

ศิลปิน
สุจิตา คงเวช
สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
60x80cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

เฒ่าละโมภกับสองกุมารยอดกตัญญู

ศิลปิน
ศุภากร บุญวงศ์
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
60x80cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

ม้าผู้ชนะ

ศิลปิน
จันทกานต์ จันทรโกมล
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
วานรซ้อนกล
ขนาดภาพ
40x60cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับประถมศึกษา

กาหลงฝูง

ศิลปิน
จุฑามณี คำดำ
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
กาหลงฝูง
ขนาดภาพ
80x60cm
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวแบกแห่งความอิ่มท้อง

ศิลปิน
อัครเดช เรืองประโคน
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เดินตามรอยเท้าพ่อ

ศิลปิน
ทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ความคิดคำนึง พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
80x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชาละวันพ่าย

ศิลปิน
ณัฐณิชา นักปราชญ์
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ไกรทอง
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขุนหลวงหาวัด

ศิลปิน
จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กูล
สถานศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ไทยเที่ยวพม่า พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อนรัก

ศิลปิน
กตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
แก้วจอมแก่น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รักมั่นคง

ศิลปิน
วราภรณ์ พลรบ
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าหญิงนกกระจาบ
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระสังข์จับปลา

ศิลปิน
ปวีณา สระทองรัด
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สู้เพื่อแผ่นดิน

ศิลปิน
พลวัฒน์ สามิดี
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอกไม้มิตรภาพที่1209
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดสาครตามหาบิดา

ศิลปิน
ศิริโรจน์ โคตรวงษา
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
80x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โคนันทิวิสาล

ศิลปิน
ฐิติศักดิ์ กลมสอาด
สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง
ชื่อวรรณกรรม
โคนันทิวิสาล
ขนาดภาพ
60x80cm.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
9 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เงาะป่า

ศิลปิน
อธิกา สีตลจิตร
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
เงาะป่า
ขนาดภาพ
40x60cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรือชีวิต

ศิลปิน
ณัฎฐา พัชรเวทิน
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ความคิดคำนึง พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
60x80cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางมัทรี

ศิลปิน
ทินพัฒน์ ทาเครือ
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดร
ขนาดภาพ
60x80cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พืชมงคลแรกนาขวัญ

ศิลปิน
พรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชื่อวรรณกรรม
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขนาดภาพ
60x80cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อวสานทศกัณฐ์

ศิลปิน
ณัฐดนัย แภวโนนงิ้ว
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
อวสานทศกัณฐ์
ขนาดภาพ
60x80cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เสื่อมทราม

ศิลปิน
ไชยอนันต์ จันต๊ะนัน
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ชื่อวรรณกรรม
ไกรทอง
ขนาดภาพ
60x80cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หญิงสาวกับดอกพิกุล

ศิลปิน
ไกรเลิศ พระมาลา
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าหญิงพิกุลทอง
ขนาดภาพ
60x78cm.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำนานเรื่องพญาคันคาก

ศิลปิน
สุระชัย อังกาพย์
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
ตำนานเรื่องพญาคันคาก
ขนาดภาพ
40x60cm
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ยิ่งใหญ่จนตรอก

ศิลปิน
ดวงสมร สีประดิษฐวรรณ
สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
ราชสีห์กับหนู
ขนาดภาพ
45x50cm.
แชร์:
อุดมศึกษา
5 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับอุดมศึกษา

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ศิลปิน
ศิลป์สวัสดิ์ จันต๊ะไพสน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
1.50x1m.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับอุดมศึกษา

หนุมาน ทหารเอก

ศิลปิน
ณัฐวุฒิ สิงห์ฆะ
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
2x2m.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับอุดมศึกษา

เจ้าเงาะ

ศิลปิน
ผดุงพงษ์ สารุโณ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
1.53x1.53m.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับอุดมศึกษา

ปพฺพชิต

ศิลปิน
ศรชัย พงษ์ษา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พุทธประวัติ
ขนาดภาพ
2.15x2m.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557 / ระดับอุดมศึกษา

หวานหวาน

ศิลปิน
อริตา ภูลา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อวรรณกรรม
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ขนาดภาพ
1x1.40m.
แชร์: