ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษา
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

พระมหาชนก

ศิลปิน
ชัชพงศ์ บ้านใหม่
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
72x54 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

วิญญาณบรรพบุรุษ (นายทองเหม็น)

ศิลปิน
ศุภากร บุญวงศ์
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
57x77 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

เพื่อลูก

ศิลปิน
วิรันต์ ฮนทุมมา
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
รอยยิ้มของในหลวง
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

หนูรู้คุณ

ศิลปิน
ฐนกร เทียงดาห์
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ราชสีห์กับหนู
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

ลูกรัก

ศิลปิน
จันทกานต์ หาญพิชานันท์
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ดาวลูกไก่
ขนาดภาพ
72x54 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

พญากวางผู้มีเมตตาธรรม

ศิลปิน
ณัฐภัทร ถาวร
สถานศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ชื่อวรรณกรรม
นิทานชาดก "พญากวางโพธิสัตว์"
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

พันท้ายผู้ซื่อสัตย์

ศิลปิน
ภูมินวัน เพียรธารธรรม
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พันท้ายนรสิงห์
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

อยู่ด้วยกัน

ศิลปิน
กิตติธัช ศรีสุข
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนวพร
ชื่อวรรณกรรม
พญานกออก
ขนาดภาพ
72x54 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

สู้ไม่ถอย

ศิลปิน
บุญอนันท์ พรมเพ็ญ
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับประถมศึกษา

เด็กบ้านดอย

ศิลปิน
ศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส
สถานศึกษา
โรงเรียนสอนศิลปะโกลเบิลอาร์ต
ชื่อวรรณกรรม
เจ๊าะเกอดโด่ เด็กบ้านดอย
ขนาดภาพ
58x72 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หนุมานเก็บตรีชวา

ศิลปิน
ศิริโรจน์ โคตรวงษา
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์ ตอน พระลักษณ์ต้องหอกโมขศักดิ์
ขนาดภาพ
57x67 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความกตัญญูกตเวที

ศิลปิน
ธนภูมิ บัวกลิ่น
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
โคนันทิวิสาล
ขนาดภาพ
72x56 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นกแขกเต้าผู้กตัญญู

ศิลปิน
กฤตภาส โสภาพรรณกุล
สถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ชื่อวรรณกรรม
นกแขกเต้าผู้กตัญญู
ขนาดภาพ
56x76 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เสียสละ

ศิลปิน
ณัฏฐา พัชรเวทิน
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
นายทหารหนุ่มผู้เสียสละ
ขนาดภาพ
72x54 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชาดกลำดับที่ 7

ศิลปิน
อัครเดช เรืองประโคน
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ชื่อวรรณกรรม
จันทกุมาร
ขนาดภาพ
56x76 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระมหาชนก

ศิลปิน
สิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางมัทรี

ศิลปิน
พรภิญญา เพียรธารธรรม
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดร
ขนาดภาพ
72x54 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มารวิชัย

ศิลปิน
ธนรัชต์ ทองสิมา
สถานศึกษา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน แผนกสามัญชาย
ชื่อวรรณกรรม
พุทธประวัติ ตอน "มารผจญ"
ขนาดภาพ
54x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สุวรรณสาม

ศิลปิน
ทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
สุวรรณสามชาดก
ขนาดภาพ
52x72 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คนเลวที่แสนดี

ศิลปิน
สามเณร สิทธิโชค ไผ่นวล
สถานศึกษา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดร
ขนาดภาพ
66x46 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ่อบักคูน

ศิลปิน
ญาดา ศาสตร์นอก
สถานศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
108x88 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ย่าโม วีรสตรีไทย

ศิลปิน
ทีทัช หงษ์คงคา
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
ท้าวสุรนารี
ขนาดภาพ
76x62 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระรถเสนผู้กตัญญู

ศิลปิน
สุรชัย อังกาพย์
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
นางสิบสอง
ขนาดภาพ
46x66 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระฤาษี คนดี

ศิลปิน
อภิธัช ปัญญาวิชา
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ชื่อวรรณกรรม
สุดสาคร
ขนาดภาพ
66x86 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความกตัญญู

ศิลปิน
กนกวรรณ สุทธัง
สถานศึกษา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
ชื่อวรรณกรรม
ปลาบู่ทอง
ขนาดภาพ
48x67 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เส้น สาย ความรัก ความอบอุ่น

ศิลปิน
ธัญญารัตน์ ปุกคะ
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
แม่นาคพระโขนง
ขนาดภาพ
46x66 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เสียสละ

ศิลปิน
ทินพัฒน์ ทาเครือ
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
พญาลิงผู้เสียสละ
ขนาดภาพ
77x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระอภัยมณี

ศิลปิน
ศรายุธ ภูมิคอนสาร
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
56x76 ซม.
แชร์:
อุดมศึกษา
6 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับอุดมศึกษา

พระวิริยะปรมัตถบารมี

ศิลปิน
ศรชัย พงษ์ษา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
157x207 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับอุดมศึกษา

หญิงชราผู้มีพระคุณ

ศิลปิน
จรัญ บุญประเดิม
สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
ตำนานพระแม่โพสพ (ฉบับพัทลุง)
ขนาดภาพ
158x128 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับอุดมศึกษา

นางพันธุรัต

ศิลปิน
ปาลฉัตร ยอดมณี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
158x175 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับอุดมศึกษา

ปลาบู่ทอง

ศิลปิน
กมลวรรณ แสงพรหม
สถานศึกษา
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
ปลาบู่ทอง
ขนาดภาพ
118x138 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับอุดมศึกษา

ความสุขของวิถีชีวิต

ศิลปิน
วรรณวิสา พัฒนศิลป์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขนาดภาพ
170x128 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2556 / ระดับอุดมศึกษา

ดินแดนนกยูง ณ ป่าหิมพานต์

ศิลปิน
พัชริสา สุวรรณรัตน์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พญานกยูง (โมรปริตร)
ขนาดภาพ
110x256 ซม.
แชร์: