ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษา
9 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

สายใยแห่งความผูกพัน

ศิลปิน
อารญา เดชะวงค์ฉิมพลี
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
40.5x60.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

จะเป็นลูกแม่ทุกชาติไป

ศิลปิน
ศศิกานต์ บุญวงค์
สถานศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
ดาวลูกไก่
ขนาดภาพ
43x63 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

อ้อมกอดแสนอบอุ่น

ศิลปิน
กชกร ไชยพันธ์
สถานศึกษา
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
ชื่อวรรณกรรม
-
ขนาดภาพ
56x38.1 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

บุญคุณของแม่

ศิลปิน
จิดาภา ฉัตรชัยการ
สถานศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
นางพญากาเผือก
ขนาดภาพ
56x38.1 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

อบอุ่นในอ้อมกอดแม่

ศิลปิน
พลอยไพลิน คนเที่ยง
สถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน
ขนาดภาพ
61x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

สุวรรณสามยอดกตัญญู

ศิลปิน
อัฐพล วิโรจน์รัตน์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
สุวรรณสามยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

ลอยกระทงเพื่อแม่

ศิลปิน
กนกทัศน์ ขำทวี
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ชื่อวรรณกรรม
นางพญากาเผือก
ขนาดภาพ
56x40.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

รอแม่กลับบ้าน

ศิลปิน
สิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์
สถานศึกษา
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
75x54.4 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับประถมศึกษา

ไออุ่นรัก

ศิลปิน
วรางคณา ขันผักแว่น
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกระถิน
ชื่อวรรณกรรม
แจกันดอกหญ้า
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวลูกไก่

ศิลปิน
กรพินธุ์ อ่ำสกุล
สถานศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ชื่อวรรณกรรม
ดาวลูกไก่
ขนาดภาพ
65.5x41 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางพญากาเผือก

ศิลปิน
สามเณร บุญฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
นางพญากาเผือก
ขนาดภาพ
54.5x71 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สังข์ทอง

ศิลปิน
ทินพัฒน์ ทาเครือ
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลิงยอดกตัญญู

ศิลปิน
ศุกร์ทวี กอไหล
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชื่อวรรณกรรม
นิทานชาดก
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คุ้มครองด้วยรัก

ศิลปิน
พีระวัฒน์ สิงห์ชา
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
ชื่อวรรณกรรม
ลิงยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
42x62 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอขมา

ศิลปิน
วิชภูษณะ คเชนทร์สถิตย์
สถานศึกษา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ชื่อวรรณกรรม
ดวงใจแม่
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รำลึกรัก

ศิลปิน
อานนท์ ผลเจริญ
สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา 4
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
49.5x67 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความรักของแม่

ศิลปิน
ณัฐนนท์ กู้เกียรติกาญจน์
สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ชื่อวรรณกรรม
-
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความรักที่แตกต่าง

ศิลปิน
อองโตนี่ กี่โวลาส
สถานศึกษา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ชื่อวรรณกรรม
นกกาเหว่า
ขนาดภาพ
54.5x71 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อธิษฐานแห่งรัก

ศิลปิน
กฤชณัท คำผุสสดี
สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ชื่อวรรณกรรม
ปลาบู่ทอง
ขนาดภาพ
42x62 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แม่ในดวงใจ

ศิลปิน
วุฒิชัย ด้วงคำ
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
ปลาบู่ทอง
ขนาดภาพ
38.1x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำดีเพื่อแม่

ศิลปิน
ศรายุธ ภูมิคอนสาร
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ชื่อวรรณกรรม
ลิงสองพี่น้อง
ขนาดภาพ
40.8x60.08 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งหนึ่งที่คิดว่าลืม

ศิลปิน
ชวกร ฤทธิ์เรืองโรจน์
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
-
ขนาดภาพ
38x56 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สังข์ทองหนีนางพันธุรัต

ศิลปิน
สาวิณี ผิวเหลือง
สถานศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
56x38.1 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จดหมายยุวกษัตริย์

ศิลปิน
สุบรรณกริช ไกรคุ้ม
สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า
ขนาดภาพ
55.5x37.7 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความรักที่มีต่อ..แม่

ศิลปิน
ปัญจศิลป์ พุกพบสุข
สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
ใบ้กตัญญู
ขนาดภาพ
37.7x55.7 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้าพเจ้าทำเพื่อบิดามารดา

ศิลปิน
มงคล แสนใจ
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่
ขนาดภาพ
56x38.1 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความรักของสินสมุทร

ศิลปิน
เจนณรงค์ แคะมะดัน
สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
60x40 ซ.ม.
แชร์:
อุดมศึกษา
4 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับอุดมศึกษา

สังข์ทองช่วยแม่

ศิลปิน
ผดุงพงษ์ สารุโณ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
174x164.5 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับอุดมศึกษา

พอ

ศิลปิน
ศรชัย พงษ์ษา
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
-
ขนาดภาพ
199x205 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับอุดมศึกษา

ความรัก ลำนำ ขวัญข้าวของแม่

ศิลปิน
ธวัชชัย โตขำ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
-
ขนาดภาพ
150x150 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2555 / ระดับอุดมศึกษา

ห่วงหา

ศิลปิน
ชญานิน กวางแก้ว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ปลาบู่ทอง
ขนาดภาพ
110.5x150 ซ.ม.
แชร์: