ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สู่เส้นชัย

ศิลปิน
ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
กระต่ายกับเต่า
ขนาดภาพ
55 x 80 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สองคู่หูขับสู้ผีดิบ

ศิลปิน
ด.ช.ตรังค์ ผู้เจริญชนะชัย
สถานศึกษา
โรงเรียนโชคชัย
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
65 x 45 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นกแขกเต้าผู้สันโดษ

ศิลปิน
ด.ช.สิทธิโชค ทองสมุทร์
สถานศึกษา
ชมรมบุปผศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
นกแขกเต้าผู้สันโดษ
ขนาดภาพ
60 x 40 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (ทอง)

ศิลปิน
ด.ช.กีตาร์ ล้านแสน
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชื่อวรรณกรรม
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ขนาดภาพ
60 x 40 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ความกล้าหาญของสุดสาคร

ศิลปิน
ด.ญ.อรุณ คำกลอง
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นรก

ศิลปิน
ด.ช.อรรถพล ดาวใสย์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทา
ชื่อวรรณกรรม
พระมาลัยคำหลวง
ขนาดภาพ
60 x 40 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ปลาดุกรบยักษ์

ศิลปิน
ด.ญ.ณัฏฐา พัชรเวทิน
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ปลาดุกรบยักษ์
ขนาดภาพ
55 x 80 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สวรรค์คือสุข นรกคือทุกข์

ศิลปิน
ด.ญ.พรทิพา แผลงนอก
สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา
ชื่อวรรณกรรม
พระมาลัย
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ความสามัคคี

ศิลปิน
ด.ญ.สุปรียา บุญตั้ง
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางฝ้าย
ชื่อวรรณกรรม
สังข์สินไซ (สังข์ศิลป์ชัย)
ขนาดภาพ
55 x 40 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เรือแตก

ศิลปิน
ด.ช.สุทธิพงษ์ สัตยากุมภ์
สถานศึกษา
บ้านศิลปะลำพันชาด
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
40 x 55 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เงาะป่า

ศิลปิน
ด.ญ.สุรีย์พร แซ่โง้ว
สถานศึกษา
โรงเรียนนนทรีวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัวดำยอดกตัญญู

ศิลปิน
ด.ช.จงรักษ์ สมบูรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
วัวดำยอดกตัญญู
ขนาดภาพ
60 x 75 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นารายณ์ปราบนนทก

ศิลปิน
ด.ช.พรหมภพ หุบกระโทก
สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินนุกูล
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
40 x 50 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เสียสละเพื่อมนุษย์โลก

ศิลปิน
สามเณรอานนท์ ประสพธรรม
สถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลิงเฝ้าสวน

ศิลปิน
ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ลิงเฝ้าสวน
ขนาดภาพ
80 x 55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กระต่ายตื่นตูม

ศิลปิน
ด.ญ.กัญญณัฐ์ ลูกจันทร์
สถานศึกษา
ชมรมบ้านสอนศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
กระต่ายตื่นตูม
ขนาดภาพ
55x 70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางวันทองร่ำลาพลายงาม

ศิลปิน
ด.ญ.จารุวรรณ ว่องไววิริยะ
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ชื่อวรรณกรรม
ขุนช้างขุนแผน
ขนาดภาพ
50 x 65 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความประมาทของนกกระจาบ

ศิลปิน
ด.ญ.ศิริพร อินทคล้าย
สถานศึกษา
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ชื่อวรรณกรรม
นกกระจาบ
ขนาดภาพ
50 x 70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณทองแดง

ศิลปิน
ด.ญ.ณัฏฐณิชา คงแก้ว
สถานศึกษา
บ้านสีน้ำ
ชื่อวรรณกรรม
ทองแดง
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นรก

ศิลปิน
ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ศรุสากล
สถานศึกษา
ชมรมบุปผศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
พระมาลัยท่องนรก
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มายา

ศิลปิน
สามเณรเริงฤทธิ์ จันทร์โท
สถานศึกษา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
ข้อคิดดีๆจากธรรมะ
ขนาดภาพ
55 x 75 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขยทั้ง ๗

ศิลปิน
นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
สถานศึกษา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
40 x 50 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไฟบาป

ศิลปิน
นายกล้า โพธิสาร
สถานศึกษา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ชื่อวรรณกรรม
ไฟบาป
ขนาดภาพ
45 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาชนก

ศิลปิน
นายมัทนบัณฑิต กลั่นด้วง
สถานศึกษา
บ้านสีน้ำ
ชื่อวรรณกรรม
ทศชาติชาดก มหาชนก
ขนาดภาพ
40 x 60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จุดจบของทรพี

ศิลปิน
นายศุภกิจ อ่ำแห
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
70 x 90 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศักดิ์ศรี และความอยู่รอด

ศิลปิน
นางสาววัฒนี ลูกจันทร์
สถานศึกษา
ชมรมบ้านสอนศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
ซาเก๊าะ (รวมเรื่องสั้น "จับตาย")
ขนาดภาพ
50 x 70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางยมโดย

ศิลปิน
นางสาวหทัยวรรณ เทพมาลี
สถานศึกษา
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
ชื่อวรรณกรรม
นางยมโดย
ขนาดภาพ
50 x 70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โมโหหิว

ศิลปิน
นายสืบสกุล วิลัยทรัพย์
สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)
ชื่อวรรณกรรม
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ขนาดภาพ
45 x 60 ซม.
แชร์:
อุดมศึกษา
7 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

ประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ

ศิลปิน
นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้ว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
แห่ผ้าขึ้นธาตุ
ขนาดภาพ
140 x 160 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

แม่-โพสพ

ศิลปิน
นายวราวัจน์ พิมพิลัย
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ตำนานแม่โพสพ
ขนาดภาพ
70 x 90 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

เรือปลาเที่ยวสุดท้าย

ศิลปิน
นายจินตนาการ มณีรัตน์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
เรือปลาเที่ยวสุดท้าย
ขนาดภาพ
100 x 130 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

จากลูกถึงแม่

ศิลปิน
นายมรุต มากขาว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ลูก (ใบไม้ที่หายไป)
ขนาดภาพ
115 x 175 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ศิลปิน
นายนวพล หวลชัยภูมิ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
สุภาษิตสอนหญิง
ขนาดภาพ
80 x 100 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

ขอทาน (สิ่งสะท้อนของสังคม)

ศิลปิน
นายธวัชชัย โตขำ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พ่อแม่รังแกฉัน
ขนาดภาพ
200 x 150 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2553 / ระดับอุดมศึกษา

ดวงใจแม่

ศิลปิน
นายประเสริฐ ยอดแก้ว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ดวงใจแม่
ขนาดภาพ
180 x 140 ซม.
แชร์: