ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

แห่บั้งไฟ

ศิลปิน
ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
ผาแดง-นางไอ่
ขนาดภาพ
55x80 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สามเกลอผู้สามัคคี

ศิลปิน
ด.ญ.ธีรดา สงศรี
สถานศึกษา
ชมรมบุปผศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
การร่วมมือกัน
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สามัคคีคือพลัง

ศิลปิน
ด.ช.อรรถพล ดาวใสย์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทา
ชื่อวรรณกรรม
นิทานพื้นบ้าน สินไซ
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ศึกบางระจัน

ศิลปิน
ด.ช.ฐิตธีร์ ฆะระบุตร
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
45x65ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

แม่โพสพ เทพธิดาแห่งข้าว

ศิลปิน
ด.ญ.สริตา บุณยวิสาข์
สถานศึกษา
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ชื่อวรรณกรรม
นิทานคติพื้นบ้านเกี่ยวกับข้าว
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พลังแห่งความสามัคคี

ศิลปิน
ด.ช.ณัฐนนท์ กู้เกียรติกาญจน์
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะกลุ่มกระท่อมศรัทธา
ชื่อวรรณกรรม
สัมโมทมานชาดก
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ความเสียสละ

ศิลปิน
ด.ช.พงษ์ศักดิ์ สมรัตน์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทา
ชื่อวรรณกรรม
คุณธรรมของหัวหน้า
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชาวบ้านบางระจัน

ศิลปิน
ด.ช.อองโตนี่ กีโวลาศ
สถานศึกษา
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เพื่อนรักในพงไพร

ศิลปิน
ด.ญ.ธันยพร สุขโต
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
สุวรรณเมกฆะกับหมาขนคำ
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รักเจ้านายยอมถวายชีวิต

ศิลปิน
ด.ญ.ณัฐพัชร์ พิทยเสถียร
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะกลุ่มกระท่อมศรัทธา
ชื่อวรรณกรรม
พันท้ายนรสิงห์ ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคลองโคกขาม
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความเสียสละของหัวหน้า

ศิลปิน
ด.ช.สุวิชช์ เล็กบุญแถม
สถานศึกษา
ชมรมบุปผศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
คุณธรรมของหัวหน้า
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางมณีเมขลาให้เรือใบแก่สังขพราหมณ์

ศิลปิน
ด.ช.ธนพงศ์ อย่างเฒ่า
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
สังขพราหมณ์ชาดก
ขนาดภาพ
50x70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระเวสสันดร ตอนกัณฑ์กุมาร

ศิลปิน
ด.ญ.มานิตา สาวันดี
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะบวรรัตนศาสตร์
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก ตอนกัณฑ์กุมาร
ขนาดภาพ
45x65 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมานฉันท์

ศิลปิน
ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
พญาคันคาก
ขนาดภาพ
55x80 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ฆ่ายักษ์

ศิลปิน
ด.ช.สิริภาส แย้มโสภี
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
ผู้ฆ่ายักษ์
ขนาดภาพ
50x70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมูที่เก่งกว่าเสือ

ศิลปิน
ด.ญ.สุภาวณี สอนผา
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
หมูที่เก่งกว่าเสือ
ขนาดภาพ
50x70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปูก็มีหัวใจ

ศิลปิน
ด.ช.จงรักษ์ สมบูรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
ปูก็มีหัวใจ
ขนาดภาพ
50x70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

น้ำใจอันประเสริฐของพญาลิงผู้เสียสละ

ศิลปิน
ด.ช.สกาน อรัญสัญญาลักษณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมคงคา
ชื่อวรรณกรรม
พญาลิงผู้เสียสละ
ขนาดภาพ
50x70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คิดถึงแม่

ศิลปิน
ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์
สถานศึกษา
ศิลปะลานคูน
ชื่อวรรณกรรม
นางพญากาเผือก
ขนาดภาพ
55x80 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สามัคคี

ศิลปิน
ด.ช.นัสดนัย ปุนประวัติ
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อวรรณกรรม
เจ็ดสหายผู้วิเศษ
ขนาดภาพ
45x65 ซม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วีรชนบางระจัน

ศิลปิน
นายศรชัย พงษ์ษา
สถานศึกษา
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
บางระจัน
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทาสกุมภัณฑ์

ศิลปิน
สามเณรขวัญชัย อุปันโน
สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
สุวรรณหงส์
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต่างพันธุ์ ต่างสี ก็มีความรักความสามัคคีให้กันได้

ศิลปิน
นายณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชื่อวรรณกรรม
หลวิชัย-คาวี
ขนาดภาพ
50x70 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระเวสสันดรผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ศิลปิน
นายอนุกูล ทังไธสง
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดร
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รามเกียรติ์ ตอนจองถนน

ศิลปิน
น.ส.อุไรวรรณ จันทะสิงห์
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์ ตอนจองถนน
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สามัคคีคือพลัง.01

ศิลปิน
นายสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มอม

ศิลปิน
น.ส.ญาณิศา แสงสง่า
สถานศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ชื่อวรรณกรรม
มอม
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดิ้นรน

ศิลปิน
น.ส.ธนพร ภูริสัตย์
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ชื่อวรรณกรรม
ราชสีห์กับหนู
ขนาดภาพ
55x55 ซม.
แชร์:
อุดมศึกษา
4 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับอุดมศึกษา

ทะเลสีทองกับชายชาวเล

ศิลปิน
นายประเสริฐ ยอดแก้ว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชื่อวรรณกรรม
เด็กชายชาวเล
ขนาดภาพ
60x80 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับอุดมศึกษา

สามัคคีเภทคำฉันท์

ศิลปิน
นายจินตนาการ มณีรัตน์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
ชื่อวรรณกรรม
สามัคคีเภทคำฉันท์
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับอุดมศึกษา

เฒ่าชูชกขอสองกุมารจากพระเวสสันดร

ศิลปิน
นายธีรวัฒน์ บุญมี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดร
ขนาดภาพ
40x55 ซม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2552 / ระดับอุดมศึกษา

ขอข้าวหนูซิง

ศิลปิน
นายจตุพร แพงแซง
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่อวรรณกรรม
ขอข้าวหนูซิง
ขนาดภาพ
40x60 ซม.
แชร์: