ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษาตอนปลาย
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สุดสาครคนเก่งที่หนึ่งเลย

ศิลปิน
ด.ช.ศุภณัฐ ทรัพย์อุดม
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

การร่วมมือกัน

ศิลปิน
ด.ญ.ชลิตา ขันบุตร
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดน้อมถวาย
ชื่อวรรณกรรม
การร่วมมือกัน (กุรุงคมิคชาดก)
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พญาคันคาก

ศิลปิน
ด.ช.พิษณุ เชื้อสายสิทธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนคลองลำเจียก
ชื่อวรรณกรรม
พญาคันคาก
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ศึกสายเลือด

ศิลปิน
ด.ช. อรรถพล ดาวใสย์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทา
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เสนาขอม

ศิลปิน
ด.ช.ฐาปนา ไชยวงศา
สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ชื่อวรรณกรรม
ขอมดำดิน
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หนุมาน

ศิลปิน
ด.ช.พิจักษณ์ วิโรจนาภิรมย์
สถานศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
40x50 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โยคีมาช่วยสุดสาคร

ศิลปิน
ด.ช.ธัชพล ใจคำ
สถานศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

ศิลปิน
ด.ญ.พิมลศิริ แซ่ลี้
สถานศึกษา
ชมรมบ้านศิลปะรักศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โยคีผู้เมตตา

ศิลปิน
ด.ญ.กนกวรรณ คงสาย
สถานศึกษา
โรงเรียนสุขานารี 2
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

ศิลปิน
ด.ญ.ปทิตตา กาญจนะปริชาติ
สถานศึกษา
โรงเรียนโพธิสารศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระสุธนและนกยักษ์

ศิลปิน
ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ
สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อวรรณกรรม
พระสุธน-มโนราห์
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทศชาติคำกาพย์ (กุมาร)

ศิลปิน
สามเณรขวัญชัย อุปันโน
สถานศึกษา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
ทศชาติคำกาพย์ (กุมาร)
ขนาดภาพ
60x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เวตาล

ศิลปิน
ด.ญ.วริศรา สรวยจิรวัฒน์
สถานศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
นิทานเวตาล
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้วหน้าม้า

ศิลปิน
ด.ช.สุวิทย์ เล็กบุญแถม
สถานศึกษา
ชมรมบุปผศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
แก้วหน้าม้า
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระร่วงส่วยน้ำ

ศิลปิน
ด.ช.จงรักษ์ สมบูรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
พระร่วง
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระอภัยมณีเป่าปี่ฆ่าผีเสื้อสมุทร

ศิลปิน
ด.ช.พระทอง เลิศรัตนาพร
สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
60x80 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ช้างเอราวัณ

ศิลปิน
ด.ญ.เนตรประกายกาญจน์ เนตรวงศ์
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดสาครและม้านิลมังกร

ศิลปิน
ด.ช.ศุภกิจ อ่ำแห
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
45x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระสังข์ได้นางรจนา

ศิลปิน
ด.ญ.สุวภัทร ขำทวี
สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระราหูอมจันทร์

ศิลปิน
ด.ช.อภิสิทธิ์ สุขตระกูล
สถานศึกษา
โรงเรียนอักษรพัทยา
ชื่อวรรณกรรม
พระราหูอมจันทร์
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชูชก

ศิลปิน
นายกฤตธี นันทิทัศน์
สถานศึกษา
โรงเรียนดาราสมุทร
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
65x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาจินดามนต์

ศิลปิน
นายสิทธิวุธ ยาวิชัย
สถานศึกษา
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทศกัณฐ์ล้ม

ศิลปิน
นางสาวพรธิดา ถาวรทวีสิน
สถานศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ย.ยักษ์ใหญ่

ศิลปิน
นางสาววรรณิษา ชัยสวรรค์
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
สำนึกผิด
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เงาะป่า (บทสรุปของความรัก)

ศิลปิน
นายธีรชาติ ค้อโนนแดง
สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ชื่อวรรณกรรม
เงาะป่า
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลิลิตพระลอ

ศิลปิน
นายมานพ กองสนั่น
สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
ชื่อวรรณกรรม
ลิลิตพระลอ
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาละวันพยศ

ศิลปิน
นายปริวรรต สุขศรี
สถานศึกษา
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
ไกรทอง
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพราะความไว้ใจ (2)

ศิลปิน
นายดุสิต ใจบาน
สถานศึกษา
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหญิงนกกระจาบ

ศิลปิน
นางสาวสรีนา สัตถาผล
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าหญิงนกกระจาบ
ขนาดภาพ
70x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าจันท์ผมหอม

ศิลปิน
นางสาวธันพรียา สัทธรรมนุวงศ์
สถานศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าจันท์ผมหอม
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าจันท์ผมหอม

ศิลปิน
นางสาวกษิรปัทม์ ปานทอง
สถานศึกษา
ชมรมศิลปะกลุ่มกระท่อมศรัทธา
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าจันท์ผมหอม
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พญาคันคาก

ศิลปิน
นายธนัช พรหมเมตตา
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
พญาคันคาก
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:
อุดมศึกษา
12 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

ดึงดูด

ศิลปิน
นายจุมพล แก้วมณีวัฒน์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

รามเกียรติ์

ศิลปิน
นายเมษา โยนาแว่น
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
55x50 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

กุมาร

ศิลปิน
นายเรืองยศ กุงสาศรี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระเวสสันดรชาดก
ขนาดภาพ
60x80 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

หนุมานนิมิตกาย

ศิลปิน
นายมาตุภูมิ หมานนุ้ย
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
60x80 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

พระมหาชนก

ศิลปิน
นายรวีพล ประดิษฐ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

ขุนช้างขุนแผน

ศิลปิน
นายมรุต มากขาว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ขุนช้างขุนแผน
ขนาดภาพ
45x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

รามเกียรติ์

ศิลปิน
นายภานุวัตน์ มะกรวัฒนะ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
45x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

สุดสาคร - ม้านิลมังกร

ศิลปิน
นายภัควิชญ์ เกิดปรางค์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
45x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

เวตาล

ศิลปิน
นางสาวปานพรรณ ยอดมณี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
นิทานเวตาล
ขนาดภาพ
50x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

ศิลปิน
นายมงคล เดชคุ้ม
สถานศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x50 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

บวชทดแทนผู้มีพระคุณ

ศิลปิน
นายชวฤทธิ์ แก้วสิทธิ์
สถานศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
ขุนช้างขุนแผน
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2551 / ระดับอุดมศึกษา

หัวเรือหัก

ศิลปิน
นายศักดิ์ชัย ปัทนะ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อวรรณกรรม
พันท้ายนรสิงห์
ขนาดภาพ
80x90 ซ.ม.
แชร์: