ผลงานของปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 13 ปี โครงการประกวดผลงานศิลปะของเราได้มีผลงานที่มีคุณภาพ จากผู้เข้าร่วมประกวดรวมกว่าหนึ่งแสนคน

ประถมศึกษา
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

พระมาลัยเที่ยวนรก

ศิลปิน
ด.ช.คุ้มครอง เผ่ารัตนะ
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชื่อวรรณกรรม
พระมาลัย
ขนาดภาพ
45x55 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

ขุนช้าง ขุนแผน

ศิลปิน
ด.ญ.รัตนาภรณ์ ดวงบุตร
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดราชวรินทร์
ชื่อวรรณกรรม
ขุนช้าง ขุนแผน
ขนาดภาพ
55x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

สุดสาคร

ศิลปิน
ด.ช.มนธวัชร สุขเกษม
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

เรือแตก

ศิลปิน
ด.ช.กิตติ์นิธิ เกตุแก้ว
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

สู้คลื่น

ศิลปิน
ด.ญ.ยุวรี แก้วอินทร์
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังทอง
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

หนุมานเผากรุงลงกา

ศิลปิน
ด.ช.อภิสิทธิ์ เรือนทอง
สถานศึกษา
โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์์
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

เพื่อน

ศิลปิน
ด.ญ.ธมนวรรณ พิชญ์เสถียร
สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ชื่อวรรณกรรม
เงาะป่า
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

นางรจนาเลือกคู่

ศิลปิน
ด.ญ.พฤกษชาติ ประทุมนันท์
สถานศึกษา
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

หลวิชัย คาวี

ศิลปิน
ด.ญ.อวิกา เผือกโสภา
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ชื่อวรรณกรรม
หลวิชัย คาวี
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับประถมศึกษา

คูณช่วยแม่สับปลาร้า

ศิลปิน
ด.ญ.ศศิวิมล มะลิวัน
สถานศึกษา
โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนต้น
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกากี

ศิลปิน
ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ลำนานไสย์
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
ชื่อวรรณกรรม
กากี
ขนาดภาพ
55x74 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

ศิลปิน
ด.ญ.ภัทราวรินทร์ พรหมสุรินทร์
สถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระมหาชนก

ศิลปิน
ด.ช.วันชัย บาตสุวรรณ
สถานศึกษา
โรงเรียนวรมงคล
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดสาครจับม้านิลมังกร

ศิลปิน
นายอธิศ มณีนพผล
สถานศึกษา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางผีเสื้อสมุทร

ศิลปิน
ด.ญ.จีรติ นาคสุทธิ์
สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระมหาชนก

ศิลปิน
ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ
สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แวมไพร์ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน

ศิลปิน
ด.ญ.กษิรปัทม์ ปานทอง
สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
ชื่อวรรณกรรม
เจ้าจันท์ผมหอม
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นิทานเวตาล

ศิลปิน
ด.ช.จักรกฤษ พันโกฎิ
สถานศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
นิทานเวตาล
ขนาดภาพ
55x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นารายณ์ปราบนนทก

ศิลปิน
ด.ญ.กานต์ธิดา ประทุมนันท์
สถานศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์์
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สุครีพหักฉัตร

ศิลปิน
ด.ญ.ดาราพร สุขขัง
สถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์์
ขนาดภาพ
50x70 ซ.ม.
แชร์:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผีเสื้อสมุทรล่าพระอภัยมณี

ศิลปิน
นายธนัช พรหมเมตตา
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงคราม
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพราะความไว้ใจ

ศิลปิน
นายดุสิต ใจบาน
สถานศึกษา
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางเงือกน้ำกำสรดสลดจิต

ศิลปิน
นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสงคราม
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม้าก้านกล้วย

ศิลปิน
นายพงพัฒน์ ชูวิชัย
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ชื่อวรรณกรรม
ม้าก้านกล้วย
ขนาดภาพ
45x65 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นนทกนิ้วเพชร

ศิลปิน
นายณัฐวุฒิ ชื่นหัวใจ
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์์
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เล่ห์กลของพระสังข์

ศิลปิน
น.ส.เหมือนฝัน ทรัพย์อเนก
สถานศึกษา
โรงเรียนสารวิทยา
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
50x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความสุขเล็กๆกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ศิลปิน
น.ส.จินดาภา พูนดำรง
สถานศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์
ชื่อวรรณกรรม
อยู่กับก๋ง
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ตอนหิ่งห้อย

ศิลปิน
สามเณรนิติพล เลาย้าง
สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระอภัยมณี

ศิลปิน
นายสำราญ เปคุมัก
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ชื่อวรรณกรรม
พระอภัยมณี
ขนาดภาพ
40x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สังข์ทอง

ศิลปิน
นายศรัณย์ โลหุตางกูร
สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ชื่อวรรณกรรม
สังข์ทอง
ขนาดภาพ
55x70 ซ.ม.
แชร์:
อุดมศึกษา
10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

เรือล่ม

ศิลปิน
นายเมษา โยนาแว่น
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
พระมหาชนก
ขนาดภาพ
50X55 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

ปูลม

ศิลปิน
นายกัมปนาท สังข์สร
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ความสุขของกะทิ
ขนาดภาพ
40x50 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

นิทานเวตาล

ศิลปิน
น.ส.พรรณิภา พรมเด่น
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
นิทานเวตาล
ขนาดภาพ
45x55 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

ชมพลา - ลำหับ

ศิลปิน
นายนิวัฒน์ ชูทวน
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
เงาะป่า
ขนาดภาพ
40x50 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

ใต้กะลามีฟ้ากว้าง

ศิลปิน
นายวัชรินทร์ บัวจันทร์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ม้าก้านกล้วย
ขนาดภาพ
40x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

นารายณ์ปราบนนทก

ศิลปิน
นายนิรันดร์ รัตนวงศ์
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
40x60 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

ท่าน้ำใต้ต้นไทร

ศิลปิน
นายธีรวัฒน์ นุชเจริญผล
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ขุนช้างขุนแผน
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

ทศกัณฐ์ล้ม

ศิลปิน
นายภูธิป โชติดิลก
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อวรรณกรรม
รามเกียรติ์
ขนาดภาพ
55x75 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

ถีบทะยาน

ศิลปิน
นายเอกลักษณ์ สระแก้ว
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
กากี
ขนาดภาพ
40x50 ซ.ม.
แชร์:

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2550 / ระดับอุดมศึกษา

สุดท้าย

ศิลปิน
นายศราวุธ โตหมื่นไวย์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อวรรณกรรม
ตลิ่งสูง ซุงหนัก
ขนาดภาพ
45x65 ซ.ม.
แชร์: