รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

เลือกระดับชั้นการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ประถมศึกษา

เด็กต้นไม้
รหัส: A 237
เทคนิค: สีไม้
วรรณกรรม: เด็กชายต้นไม้
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
วิภาวี อุ่นถิ่น
Wipawee Aunthin
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
เด็กน้อยในเมืองใหญ่
รหัส: A 255
เทคนิค: สื่อผสม
วรรณกรรม: ม้าก้านกล้วย
ขนาดภาพ: 40x57.3 cm
ชื่อ
อารยา พานเหนือ
Araya Pannuea
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
หน้ากากผี
รหัส: A 264
เทคนิค: สีไม้
วรรณกรรม: ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้าน
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
นนทพัทธ์ พุตสุด
Nonthaphat Phutsud
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
ขุดจิ้งหรีด
รหัส: A 267
เทคนิค: สีอะครีลิค
วรรณกรรม: ลูกอีสาน/ไปจับจิ้งหรีด
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
อาศิรา ล่องแก้ว
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม
บ้านนก
รหัส: A 268
เทคนิค: สีอะครีลิค
วรรณกรรม: ม้าก้านกล้วย/นกทุ่ง
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
อนุชัย มาตสม
Anuchai Matsom
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย
หิ่งห้อย แมลง มหัศจรรย์
รหัส: A 318
เทคนิค: สีไม้+สีโปสเตอร์
วรรณกรรม: เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
ปุญญิศา สดใส
Poonyisa sodsai
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
พญานาคราช
รหัส: A 321
เทคนิค: ปากกาหมึกซึม
วรรณกรรม: สมุดภาพศิลปะรามเกียรติ์ฉบับเยาวชน
ขนาดภาพ: 38x57 cm
ชื่อ
อัครินทร์ วิรุฬพัฒน์
Akarin Wirunphat
สถานศึกษา
สถาบันสอนศิลปะบินสตูดิโอ
บ้านในป่า
รหัส: A 403
เทคนิค: สีอะครีลิค
วรรณกรรม:
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
กรีติกา ซิงค์ ชาวสวน
Kritika Singh Chaosuan
สถานศึกษา
สถาบันสอนศิลปะ Ononart Sattohip
บึงหญ้าป่าใหญ่
รหัส: A 462
เทคนิค: สื่อผสม
วรรณกรรม: บึงหญ้าป่าใหญ่
ขนาดภาพ: 38x56 cm.
ชื่อ
อาทิตย์ พงษ์ทอง
Arthit Phongthong
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
แผ่นดินไทยของเรา
รหัส: A 466
เทคนิค: สื่อผสม
วรรณกรรม: เที่ยวทั่วไทยไพรกับภู
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
ธนกร แสนทวีสุข
Thanakon Saenthawisuk
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
นั่นไงต้นไม้แทนตัวของฉัน
รหัส: A 479
เทคนิค: สื่อผสม
วรรณกรรม: เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
ภัทรชญา ลาภภัทรานนท์
Phatchaya Larbphatchatanont
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่
ประชาชนผู้รักชาติ
รหัส: A 488
เทคนิค: ลายเส้นปากกา
วรรณกรรม: หลายชีวิต
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
ภัทรพงศ์ ดำสุวรรณ
สถานศึกษา
สถาบันสอนศิลปะบ้านคงเวชศิลป์
ธรรมชาติหลังใหญ่
รหัส: A 490
เทคนิค: ภาพพิมพ์
วรรณกรรม: ลูกอีสาน
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
ณัฐพล แพงคำ
Natthapol Paeskham
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
สัมพันธภาพโลกของเรา
รหัส: A 518
เทคนิค: สีน้ำ
วรรณกรรม: เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ
ขนาดภาพ: 40x60 cm.
ชื่อ
ปรีดี ผโลปกรณ์
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน