ถาม-ตอบโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

1. OTP คืออะไร ทำไมต้องกรอกรหัส ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
OTP หรือ One Time Password คือ ชุดรหัสผ่านเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ใช้ครั้งเดียว สร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต หลังจากที่ผู้สมัครกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระบบจะส่ง SMS รหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอก เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีอายุประมาณ 3 นาที หากเลยเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นเมื่อต้องการเข้าระบบอีกครั้งคุณต้องใช้รหัสชุดใหม่ การใช้ OTP จะช่วยให้คุณไม่ต้องจดจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งานและช่วยรักษาความปลอดภัย ในแง่การป้องกันผู้อื่นนำรหัสของคุณไปใช้
2. ปีนี้มี 2 หัวข้อการประกวด จะต้องวาดทั้ง 2 หัวข้อ หรือสามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
น้องๆ ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดให้เลือกหัวข้อที่สนใจมาหนึ่งหัวข้อ จากหัวข้อที่กำหนด คือ “ฉันรักเมืองไทย” หรือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” หลังจากนั้น อ่านวรรณกรรม หรือบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก แล้วถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง
3. ผลงานในแต่ละระดับชั้นต้องมีขนาดเท่าไหร่
ขนาดผลงานของแต่ละระดับชั้น (ไม่รวมกรอบและฐาน)
  • ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดผลงานไม่เกิน 40 x 60 ซม.
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงานไม่เกิน 80 x 100 ซม.
  • อุดมศึกษา ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม.
4. ภาพที่จะส่งเข้าประกวดต้องวาดลงวัสดุอะไร
น้องๆ สามารถวาดลงบนกระดาษวาดรูป กระดาษร้อยปอนด์ หรือเฟรมผ้าใบตามที่น้องๆ ถนัดได้เลย
5. การสร้างสรรค์ผลงานจะใช้เทคนิคอะไร
น้องๆ สามารถใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานได้ตามที่ถนัด (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคดิจิทัลตกแต่งภาพเด็ดขาด)
6. มีแนะนำวรรณกรรมให้อ่านไหม
มีตัวอย่างวรรณกรรมแนะนำที่สอดคล้องกับแต่ละหัวข้อประกวดจำนวน 50 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.intouchstation.com นอกเหนือจากวรรณกรรมที่แนะนำ น้องๆ สามารถอ่านวรรณกรรม บทความ หรือ นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดได้
7. หมดเขตส่งผลงานวันไหน
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ