ซื้อภาพการกุศล

ร่วมซื้อภาพการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย
เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านวิธีการซื้อภาพการกุศล

ผลงานที่ได้รับรางวัล

เลือกระดับชั้นการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผลงานและศิลปินที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

14-037

วัฏจักรของชีวิต2
Cycle of life 2

สีน้ำมัน (120x162 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
เพชรพระอุมา
PhetPhra Uma
ศิลปิน
นายพฤทธิ์ วันทะนัง
Parit Vantanang
สถานศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง
Poh-Chang Academy of Arts
ราคา
60,000 บาท
Price
~2,000 USD
วรรณกรรม / Literature
ได้รับแรงบันดาลใจจากตอนที่ คะหยิ่นนำคณะไปเจอกับงูใหญ่ โดยลอดเข้าไปในระหว่างช่องเขาซึ่งงูใหญ่ตัวนั้นนอนพาดขวางอยู่
Inspired by an episode Kha Yin led the group to meet a giant serpent by entering the channels, which the giant serpent lay over
เหตุผล / Reason
ผมต้องการแสดงให้เห็นถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่น่ากลัวของงูยักษ์ ในสถานการณ์ที่เปรียบกระต่ายเป็นเหยื่อที่อ่อนโยน ที่ต้องเผชิญหน้าระหว่างความเป็นและความตาย ในรัศมีที่มีงูยักษ์ตัวนี้เป็นผู้กำหนด
I want to show you the power and fearful greatness of the giant snake, in situations comparable to a rabbit, a gentle victim facing life and death in the radius determined by this giant snake.

แชร์:

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา

14-038

อุดมคติเชิงนิเวศ1
Ecotopia

สีน้ำมัน (110x170 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
คชาปุระ-นครไอยรา
Kachapura - NakornIyara
ศิลปิน
นายทรัพย์สถิตย์ อภิบาลศรี
Sapsathit Aphlbonsri
สถานศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง
Poh-Chang Academy of Arts
ราคา
40,000 บาท
Price
~1,333 USD
วรรณกรรม / Literature
เรื่องพื้นที่อุดมคติเชิงนิเวศได้ทําให้เห็นถึงความหมายต่าง ๆ ที่กดทับอยู่บนมายาคติแห่งธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง นวนิยายเรื่อง “คชาปุระ” และ “นครไอยรา” นําเสนอถึงพื้นที่อุดมคติเชิงนิเวศผ่านเมืองคชาปุระ ซึ่งเป็นฉากที่สําคัญในเรื่อง หากอ่านในระดับผิวเผินอาจมองได้ว่า เมืองคชาปุระเป็นเมืองในอุดมคติของผู้ที่ต้องการรักษ์โลกในภาวะที่โลกของเรา อยู่ในช่วงวิกฤติจากน้ำมือของมนุษย์โลก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นเสมือนที่พึ่งสุดท้ายในการดํารงรักษาสายพันธุ์ของธรรมชาติ ทั้งพืชและสัตว์ วิถีชีวิตของชาวเมืองคชาปุระมีลักษณะที่เรียบง่าย กล่าวได้ว่าเป็นมิตรต่อธรรมชาติ มีการยกย่องเชิดชูธรรมชาติ ขึ้นมาเทียบเท่ากับมนุษย์ คุณลักษณะที่กล่าวมานี้ตัวบทนําเสนอให้เห็นว่า เป็นหนทางที่นําไปสู่การปรองดองธรรมชาติและยื้อ ชีวิตของธรรมชาติแต่เมื่อพิจารณาในอีกมุมหนึ่ง พื้นที่คชาปุระกลับอุดมไปด้วยสัญญะ วาทกรรม และอุดมการณ์ต่าง ๆ หลายประการ
On this ecologically ideal space shows the meanings lying on the illusion in the central mythical nature. The novels "Kachapura" and "NakornAiyara" present an ecologically ideal area through Kachapura, a main scene in the story. Reading it superficially may view that Kachapura is an ideal city for those who want to save the world when in crisis at the hands of men. The city is the last resort in the preservation of nature for both plants and animals. Way of life of the people of Kachapura is very simple. Said to be friendly to nature, there is praise of nature up to the human equivalent. The features mentioned in this chapter show the path that leads to harmony with nature and sustain it. Even you look from other angle the Kachapura area is rich in signs, discourses and ideology.
เหตุผล / Reason
มุมมองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในรายละเอียดของผลงานผมได้ซ้อนทับความน่าเศร้าการกดขี่ข่มเหง ธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่มองในระดับผิวเผินอาจรู้สึกและเห็นได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างสามารถสะท้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆได้ เป็นการชวนคิดในหนทางของการรักษ์ษาสิ่งแวดล้อมที่ มีการขับเคลื่อนและ รณรงค์ในระดับผิวเผินหากมองไปในส่วนลึก แล้ว สังคมโดยกว้างยังมีการปล่อยประละเลยและมุ่งแต่เพียงผลประโยชน์ส่วนตน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว อุดมคติเชิงนิเวศ อาจเป็นได้แค่เพียงชุดความคิดที่เป็นมายาคติที่ไม่อาจเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
The creator's perspective, in which the details of the work I have overlaid the sadness of the oppression over nature in a way on a superficial level that may be felt and seen as being in harmony. In fact, everything can reflect back to the beginning of any story. It was a persuasive to think in the ways of preserving the environment in which movement and campaign is on the superficial level. If seeing generally into the deep side of the problem, one could see the society abandoned or the personal gain focused. Then the ecological ideals could be just a set of illusory ideas that might not be possible in the real world

แชร์:

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา

14-039

เจ้าตัวน้อยนักพจญภัย
The little adventurer

สื่อผสม (150x180 cm)
Mixed media
ชื่อวรรณกรรม
ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน
Wonderland in the backyard
ศิลปิน
นายพิพัฒน์ จันทร์ทิพย์
Pipat Janthip
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University
ราคา
40,000 บาท
Price
~1,333 USD
วรรณกรรม / Literature
หนูมาลีกับเจ้าเหมียว ตั้งใจแค่จะไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านเท่านั้น แต่เหตุการณ์กลับพาเธอเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์อย่างช่วยไม่ได้ เรื่องราวการผจญภัยของจริงจึงเริ่มต้นขึ้น เธอต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากราชินีกุหลาบให้สำเร็จ เพื่อแลกกับหนทางกลับสู่บ้านอีกครั้ง
Mali and her cat intended only to go for a walk in the backyard but the event made her go into a wonderland. The story of a real adventure begins. She must complete the missions assigned by the Rose Queen in exchange for the way back home again.
เหตุผล / Reason
เป็นความมหัศจรรย์ที่แสนประทับใจที่ทำให้ย้อนวัยกับไปสู่ความใสซื่อของช่วงวัยเด็ก ทำให้อดคิดถึงไม่ได้เลย เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก อ่านไปก็ยิ้มตามตลอดเลย เสมือนได้ออกเดินทางร่วมกับหนูมาลีและเจ้าเหมียวจริงๆ เปิดโลกจินตนาการอันมหัศจรรย์อีกครั้งที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆอันเหลือเชื่อ วรรณกรรมเรื่องนี้มีข้อให้คิดตามเยอะมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนช่วงเวลาไหนความมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอ ขอแค่เราเชื่อมั่นและทำทุกอย่างให้เต็มที่ ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าความมหัศจรรย์อยู่ในตัวเราทุกคน จงเก็บรักษามันไว้ให้ดีๆเพราะว่าวันไหนมันหายไปยากนักมันจะกลับมา จงเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาให้ได้มากเม่าที่จะมากได้
It is an impressive miracle bringing back the childhood and innocence. It is impossible to miss a very happy time. Read and smile all and all, as if setting out on a journey with Mali and the cat. It opens up another wonderful fantasy world full of incredible things. This literature has a lot to follow. No matter where it is, what time it is, the magic is always possible, as long as we believe and do our best. Let everyone know that the magic is in all of us. Keep it well, because the day is gone. It is difficult to come back. Reap as many a time as you can

แชร์:

รางวัลพิเศษ ระดับอุดมศึกษา

14-040

บวชป่า
The ordination of a tree

สีน้ำมัน (150x122 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
บทละคร ร้อยป่า
Roipa
ศิลปิน
นายวรุฒม์ ผ่องภักต์
Varoot Phongphak
สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
การบวชป่าถูกจัดขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านห้วยแม่ปั๋ง โดยที่เสือและลูกทีมเป็นพ่องานช่วยกันจัดสถานที่ตั้งเต็นท์และนิมนต์พระมาทำพิธี “พี่เสือครับ การบวชป่าจะทำให้ชาวบ้านกลัว ไม่กล้าตัดต้นไม้เหรอครับ” แคนถาม “กับชาวบ้านน่ะกฎหมายอาจไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ความเชื่อ ความศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์มาก” หลังพิธีการต่างๆการบวชป่าก็เริ่มขึ้น พระ 5 รูปผูกจีวรต้นไม้ ทุกคนพนมมือและฟังพระท่านกล่าว “ต้นไม้ที่บวชแล้วถือเป็นพระสงฆ์ ตัดต้นไม้บาปหนักเท่าฆ่าพระสงฆ์”
A forest ordination ceremony happened on one morning in Huai Mae Pang village. Suea and his team were core leaders, who helped to organize the tent setting and inviting the monks to come to the ceremony. “Brother Sua, the forest ordination will scare the villagers and shall stop to cut down trees, doesn’t it?” Kan asked . “The law may not be holy to the villagers, but belief and faith towards them” After the various ceremonies for the ordination of the forest began, five monks then tied the robes of trees. Everyone raised and pressed their palms together and listened to the monk. "Ordained trees are regarded to be a monk, chopping down trees is a sin as heavy as killing monks"
เหตุผล / Reason
บทละคร ร้อยป่า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปราบพวกบุกรุกป่าที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าจากผู้มีอิทธิพลและมีนายทุนสนับสนุนให้ชาวบ้านบุกรุกป่ามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่จึงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม การบวชป่ามีที่มาจากการห่มจีวรที่มาคล้ยกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของต้นไม้เปลี่ยนไป อันเปรียบเสมือนผืนป่าที่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปทำลายต้นไม้เหล่านั้นได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดพื้นที่ป่าและต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยการอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับว่าเป็นกุศโลบายที่นำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าและเพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าไว้ให้กับลูกหลานต่อได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ความเชื่อหรือกุศบายในรูปแบบต่างๆมากมาย ถ้าหากขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ ก็ไม่สามารถรักษาป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้ได้อีก
The “Roi Pa” is a story about the forestry officers tasked with cracking down on forest invaders in the province of Phrae. It is an area, where influencers and capitalists, encouraged more villagers to exploit the forests. Staffs, therefore, have to cope with the problem in a suitable way. The ordination of the forests originates from the cloaking that is similar to the ordination of monks. Resulting in a change to the trees is like a sacred land that no one can destroy them. To conserve the forest areas and sources of abundant water helped provide to the community in consuming agricultural products. It is a technique of applying religious beliefs in forest preservation in order to sustain the forest area for the next generations No matter how many different forms of belief or strategies we used, if conservation awareness is lacking, we cannot save the fertile forests any more.

แชร์:
14-041

พื้นที่เยียวยา
Healing space

Lithograph (60x80 cm.)
Lithograph
ชื่อวรรณกรรม
ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน
Wonderland in the backyard
ศิลปิน
นายณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์
Nuttawut Kaiwansin
สถานศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง
Poh-Chang Academy of Arts
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
จากการอ่าวรรณกรรมเรื่อง “ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน” โดย ระรินทิพย์ ในบทความที่เล่าถึงหนูมาลีที่หลงเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ และได้พบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดและธรรมชาติแวดล้อมที่แปลกตา ก่อนที่จะต้องทำภารกิจเพื่อให้ได้กลับคืนสู่บ้าน
From the literature on "Wonderland in the backyard" by Rarinthip in the article that tells of the Mali who wandered into a wonderland and meet strange things and weirdly natural surroundings before they must do a mission to get back home.
เหตุผล / Reason
ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดจากจินตนาการ แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ในจินตนาการที่ทำให้เหมือนกับเราหลงเข้าไปในที่ที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และแปลกตา เพื่อที่เมื่อเรากลับออกมาจะได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เราอยากที่จะมีธรรมชาติที่สวยงามอย่างจิตนาการให้เป็นความจริง
I am so inspired to create works that come from my imagination. That represents an imaginary space that makes it seem as if we were lost in a place that is rich, beautiful, and exotic, so that when we come back out, it will be something to remind us to have the beautiful nature that we imagine come true.

แชร์:
14-042

เรือโนอาห์
Noah’ Ark

สีน้ำมัน (150x130 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
ป่าระบัด สัตว์สลวย
Pa Rabat SatSaluay”
ศิลปิน
นางสาวจิตรานิจ เสนาะกลาง
Chitranit Sanoklang
สถานศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง
Poh-Chang Academy of Arts
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
ตอนที่พูดถึงสัตว์ งู ช้าง เสือและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ที่โดนมนุษย์รังแกและทำร้าย หรือเอาหนังของเขาไปทำเครื่องแต่งกายต่างๆ หรือแม้แต่มนุษย์ไม่คำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน ทำโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมามากมาย หรือถนนที่ไปทับทางของสัตว์อีกหลายชนิดที่ต้องอาศัยอยู่ในป่าในดินก็อยู่ไม่ได้
Episodes that discuss animals, snakes, elephants, tigers, and many other creatures that are abused and abused by humans or use his skin to make various costumes. Human being is regardless toward other creatures. Expand the cities by offending other animals made then have to evacuate.
เหตุผล / Reason
หนูเลยได้แรงบันดาลใจจากตอนที่พูดถึงสัตว์ จากวรรณกรรมเรื่อง “ป่าระบัด สัตว์สลวย” หนูเลยมีความสนในตำนานเรื่องเล่าของเรือโนอาห์ที่สื่อถึงวันสิ้นโลก หนูเลยหยิบยืมเรือโนอาห์มาใส่ลงในผลงานและมีเหล่าสัตว์ที่ต้องเผิญอยู่กับปัจจุบันและต้องเจอกับความไม่สมบูรณ์เพราะต้องเจอกับฝีมือของมนุษย์ที่ปลุกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเยอะขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้สัตว์เหล่านี้ได้รับผลกระทบ และทำให้เขาต้องล้มตายจนเกือนหมดสิ้น
I was inspired when I talked about animals. From this literature, I am very interested in the stories of Noah's Ark that convey the end of the world, so I borrowed Noah's ark and put it into my work, and there are beasts that live in the present and face imperfections. Because they have to face more and more human harms that build factories causing these animals effects and die to the last

แชร์:
14-043

กายและใจ
Body and mind

สีน้ำมัน (130x170 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
ล่า
Hunt
ศิลปิน
นายสุรสิษฐ์ โสดาตา
Surasit Sodata
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
เสียงลูกน้อยกรี๊ดอีกเมื่อผวาล้มลง จากนั้นก็มีแต่เสียงกรี๊ดและคนหัวเราะอย่างมีชัย “ได้แล้วลูกพี่” “ของกูใครอย่าพึ่งเสือกล่ะ ลากเข้าป่าโว้ย อีแก่ด้วย” ฉันดิ้นอย่างสุดฤทธ์ เรี่ยวแรงมีเท่าไหร่ใช้ออกไปจนหมดสิ้น เพราะเสียงลูกที่ร้องอยู่เร่าๆ “แม่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยแม่จ๋า”
The sound of the girl screamed again as she fell. Then there were only screams and victorious laughter. "Got her, bro" "Don’t touch mine (woman)! Drag this and that damned old into the forest too" I struggled with all the strength. I spent all physical energy because of the yelling cry of my child. "Mom, mom, help me ... Mom"
เหตุผล / Reason
ความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมประเทศไทยและส่งผลให้เกิดความเลวร้ายต่อสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ จนเกิดเป็นความทุกข์ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไร้ทางสู้ ในวรรณกรรมให้ภาพแทนผู้หญิงในลักษณะอ่อนแอไม่แข็งแรงเท่าผู้ชาย ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาของประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่ และภาวนาอยากให้ปัญหานี้ลดลงและหายไปจนหมดสิ้นเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยและก้าวหน้าสืบต่อไป
Sexual harassment is inherent in the Thai society and it is the worsening of the physical and mental conditions until the victims suffer to helpless. This literature present women in a frail manner. Then I took it as inspiration for creating this work to reflect the problems of sexual harassment in Thailand that still exist and pray that it will be reduce and disappear completely for the sake of peace and progress of Thailand.

แชร์:
14-044

สร้างสวรรค์
Created the heaven

สื่อผสม (147x170 cm.)
Mixed media
ชื่อวรรณกรรม
มือนั้นสีขาว
That hand is white
ศิลปิน
นางสาววิกาวี รัตตมณี
Wigavee Rattamanee
สถานศึกษา
สถาบันสอนศิลปะบ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
BannSuanSilLookjeab School
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
สงฆ์ฉัน เด็กวัดมอง มีคนมาทำบุญ ที่นี่มีผู้ขายบุญ นี่บุญมันคืออะไร เด็กวัดกิน หมามอง กอบโกยเอาบุญไป มีคนซื้อบุญไปครอง คนไร้โอกาสได้แต่ตรอง หมากินแดนของ แล้วประเคนค่าบุญให้ อีกมวลสมุนอีกหมาใต้ถุน ฝูงหมามูมมามเมามัน เด็กมอมแอบมองหมากิน ใครได้ค่าบุญเบ่งบาน คนไม่มีบุญได้แต่มอง เด็กมอมแมมคนนั้นนัยต์ตาหมอง.
The monks eat. The temple boys look. People come to make merit. Here is merit to sell. What is merit? The temple boys eat. Dogs look. Grope for merit. Someone buys merit for possession. The hopeless ponder. The dogs eat the leftover and pay the merit. Another group of minions, flock of dogs devour voraciously. The shabby child furtively looks at the eating dogs.The hopelss child can only look.
เหตุผล / Reason
ข้าพเจ้าได้หยิบยกวรรณกรรม “มือนั้นสีขาว” ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่งดงามเล่มหนึ่ง ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย มีการเล่นคำที่ทำให้อารมณ์สนุกสนาน อ่านได้ไม่รุ้เบื่อ และสอดแทรกความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างตรงตัวแต่ไม่รุนแรง และสำหรับตอนที่มีชื่อว่า “บุญ” ที่หยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ทำให้รู้สึกถึงการไม่เท่าเทียมกันในสังคม และการแบ่งชนชั้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผ่านการเล่าเรื่องราวได้อย่างแยบยลจากการทำบุญที่ถือเป็นการกระทำที่เราทุกคนเชื่อว่าขาวสะอาด เป็นการเล่าเรื่องที่มีความย้อนแย้งอยุ่ในตัว จนสามารถทำให้เกิดคำถามขึ้นมาได้ทันทีหลังจากอ่านจบ และนั้นก็ทำให้ข้าพเจ้าเองได้ฉุกคิดเช่นกัน ว่าหากเราทุกคนหันมาแบ่งปันทำให้สังคมไทยเรากลายเป็นสังคมที่มีแต่การให้ และเท่าเทียมกันได้ คงจะเป็นสิ่งที่มีค่าและงดงามที่สุดที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย มือทุกมือนั้นไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือของผู้ใหญ่ หากเราทุกคนร่วมกันเปลี่ยนให้เป็นมือสีขาว มือที่สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม ที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น คงเป็นสิ่งที่วรรณกรรมต้องการบอกกล่าวให้เราฉุกคิด และหมั่นสร้างมือของเราให้ขาวสะอาด เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เรารักต่อไป
I have cited the literature "That hand is white," a beautiful book of youth literature, using the language that is simply easy to understand, with puns that bring humors. You can read without being bored and can interpolate the reality of the society straight but not violent. For "Merit" that cited as inspiration in the creation of that work, made feel of the inequality and social class division, narrated ingeniously through the story. Merit making that considered an act we all believe is clean, telling a story that is contradicting in itself. Questions came up immediately after reading them and that makes me think too. If we all turned to share, Thai society would become a society that only gives and make equal. It would probably be the most precious and beautiful thing that happened in Thailand.

แชร์: