14-014

แผ่นดินไทยของเรา
Our Thailand

สื่อผสม (40x60 cm.)
Mixed Media
ชื่อวรรณกรรม
เที่ยวทั่วไทยไพรกับภู
Traveling around Thailand with Phu
ศิลปิน
เด็กชายธนกร แสนทวีสุข
Thanakon Saenthawisuk
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
Banthaisamakkhi school
วรรณกรรม / Literature
ภูไพรท่องไปทุกถิ่น แผ่นดินงามงดสดใส ไม่เบื่อเมืองเหนือแดนไกล เชียงใหม่เลื่องชื่อลือนาม พระธาตุดอยสุเทพเด่น ตื่นเต้นชวนให้ไต่ตาม ประเพณีล้านนางาม ยิ่งยามขันโตกพาแลง ตำหนักดอยตุงสูงค่า งามตาน่ายลทุกแห่ง สวยสวยวางจัดดัดแปลง สีแดงม่วงพวงผกา ม่านหมอกเมฆงามยามเช้า สีเทาขุ่นเขาเงาภูผา ดอยปุยดอยเต่าเรามา ทุกคราเที่ยวเดินเพลินใจ ภูเก็ตระนองน่าเที่ยว เลาะเลี้ยวเกาะแก่งน้อยใหญ่ ชุมพรถิ่นน้ำกว้างไกล เลยไปสมิหราน่าดู กอและลวดลายงามยิ่ง เป็นสิ่งสำคัญเลิศหรู โนราลิเกฮูลู ชวนดูรองเง็งหนังตะลุง หาดใหญ่สมุยสวนโมกข์ ทั่วโลกลือเลื่องเฟื่องฟุ้ง ทิวทัศน์ประดับปรับปรุง แควคุ้งผืนทรายสุดตา ปั้นหยาห้าเหลี่ยมเยี่ยมยอด ถ่ายทอดภูมิไทยรักษา ส่งเสริมสืบสานนานมา คุ้มค่าพาใจภิรมย์ อีสานสมคำร่ำลือ เลื่องชื่อแพรพรรณงามสม ธรรมเนียมน้ำใจเกลียวกลม นิยมประเพณีงาม วิถีชีวิตเรียบง่าย แต่งกายผู้ไทยสยาม ผ้าไหมสีสดงดงาม เขตคามเชื่อมโยงชีมูล พระธาตุพนมตระหง่าน โบราณรักษ์ไว้ไม่สูญ ภูไพรต่อเติมเพิ่มพูน จำรูญไทยด้วยช่วยกัน งานบุญแห่เทียนเรียนรู้ เพลินดูทุกอย่างสร้างสรรค์ บั้งไฟไปดูด้วยกัน ครานั้นยิ่งใหญ่ลานตา บันทึกท่องเที่ยวทั่วไทย ภูไพรน้องพี่หรรษา สี่ภาคสยามโสภา ล้ำค่าเลิศยิ่งสิ่งใด แต่ต่างอย่างไรไม่แบ่ง ร่วมแรงสร้างสุขทุกสมัย เกิดอยู่แดนดินถิ่นไทย รวมใจหนึ่งเดียวเกลียวกลม
Phu traveled to several places in Thailand. In the North, he went to Phra That DoiSuthep in Chiang Mai where was renowned for rich cultures and dining customs, Khan Tok. The gorgeous Doi Tung Mansion was embraced by variegated florals. As well, DoiPui and Doi Tao were blanketed by the fresh mist in the morning and surrounded by high grey hills. Furthermore, he made his trip to the South where he visited engrossing beach sites and islands in Phuket, Ranong, and Chumphon. He also wandered around Samila Beach to see intriguing Kolae Boats including watching the traditional local dramas and dances: Li-Kea, shadow puppet show, Nora and RongNgeng dances. There were picturesque views in SuanMokkh and along the beach in Hat Yai and Samui. The magnificent Pentagon Pun-Yha Building was inherited from the past. In Northeastern, their silk woven clothes were well-known around Thailand together with Phra That Phanom, the sacred place, and its ravishing customs. The people were so nice and kind with their simple lifestyles. Rivers Chee and Moon flowed along the region. The candle festival and the wonderful rocket festival are the local heritages which were worth preserving for the next generation. The traveling log Phu has made from the four regions was precious. No matter how different they are, they still live harmoniously in Thailand.
เหตุผล / Reason
ผมได้อ่านวรรณกรรม เรื่อง เที่ยวทั่วไทยไพรกับภู ที่โรงเรียน เป็นหนังสือที่ครูอ่านนอกเวลาเรียน อ่านแล้วได้นึกเห็นภาพความงดงามของความเป็นไทย เป็นภาพความงดงามที่ผมยังอยากให้คงอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไป เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะมีหลายภาค คนไทยใช้หลายภาษา มีความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม แต่เป็นความแตกต่างที่งดงามและลงตัว อ่านแล้วจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดเป็นภาพที่ถ่ายทอดความงดงามของประเทศไทยตามบทประพันธ์และสืบค้นหาข้อมูลความงดงามทั้งประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม เช่น ศึกษาข้อมูลเรือกอและในภาคใต้ ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น อ่านเรื่องนี้แล้วทำให้เพลิดเพลินมีความสุข มีจินตนาการได้คิดเป็นภาพจากตัวหนังสือและยังทำความให้มีความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกจากการได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในภาพผลงานผมได้งาดเป็นแผนที่ประเทศไทย ภายในแผนที่ผมได้ตั้งใจวาดเนื้อหาของดี หรือความงดงามของแต่ละภาคลงไป ซึ่งสามารถมองเห็นหรือเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของแต่ละภาคอย่างชัดเจน เมื่อมองรวมกันจะมองเห็นความงดงามของแต่ละภาคที่ช่วยส่งเสริมกันจนเป๋นความงามของประเทศไทย ส่วนกลางภาพผมวาดเป็นคนไทยมาจับมือกันและถือธงชาติไทยและธงสีเหลืองเพื่อเทิดทูนสถาบัน เพื่อสื่อถึงความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติเท่านั้นที่จะเป็นพลังที่ทำให้ความงดงามนี้คงอยู่ตลอดไป และอนาคตประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยตลอดไปไม่มีใครมาแบ่งแยกได้
After reading ‘Traveling around Thailand with Phu’ at school, I can picture the attractive sites which I want them to be there with this country forever. Despite various regions, cultures, and dialects, there is a harmonious combination among Thai people. These inspired me to create a picture of Thailand’s beauty. Moreover, I have done a lot of research about some places and local belongings such as Kolae Boat in the South, and Phra That DoiSuthep in the North. I painted a map of Thailand in which I can put some details of each region. Those details can illustrate the different customs and cultures while in the middle I drew people holding their hands together. They also held national flags and yellow flags representing the monarchy. This portrays the sense of unity of Thailand which will bond us together forever.

แชร์: