14-011

บ้านนก
A Bird House

สีอะครีลิค (40x60 cm.)
Acrylic
ชื่อวรรณกรรม
ม้าก้านกล้วย/นกทุ่ง
Banana Rib Hobbyhorse
ศิลปิน
เด็กชายอนุชัย มาตสม
Anuchai Matsom
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย
ฺิBan Huay school
วรรณกรรม / Literature
ทุ่งหญ้าและนาข้าว ช่างเหน็บหนาวเสียจริงหนอ หนาวรักและหนาวรอ เมื่อไหร่หนอนกจะมา นกทุ่งเคยเนาถิ่น มีแผ่นดินและดงหญ้า มีฝันและเมฆฟ้า มีวิญญาณ์และเสรี วันลมกระหน่ำโลก กระโชกทุ่งกระชากวิถี ทุกข์ย่ำชะตายี นกจึงหนีไปนับนาน นานนักที่เหน็บหนาว เพลงใบข้าวและหญ้าขาน ร่ำเรียกด้วยร้าวราน ทุ่งสะท้านโลกสะเทือน
It’s quite frigid in the field. I longed for the flock of birds to return. In the past, there was a green grass field and clear blue sky where those birds enjoyed their freedom. After the stormy day, everything got demolished, so the birds fled from the devastated field. Unfortunately, the birds never returned where they belonged, leaving the song from the rice field echoing lonely ever since.
เหตุผล / Reason
ในบึงหญ้าแห่งหนึ่งมีนกหลายฝูงมาอยู่รวมกันอย่างอบอุ่นและมีนกหลายสี มีสีเหลือง ขาว แดง และมีนกหลากหลายชนิดและมีต้นไม้หลากหลายชนิด และมีนกกำลังทำรังมีนกบิน มีนกอาบน้ำ มีนกเต้นรำ และมีทุ่งหญ้าและทุ่งนา และมีปลาหลากหลายชนิด ส่วนที่บ้านผมนั้นอยู่ใกล้กับเขาพนมมีน้ำไหลลงมาจากภูเขา และมีนกหลากหลายชนิด และทุก ๆ วันจะมีนกกระยางบินผ่านบ้านผมทุกวัน และมีนกเขาเกาะอยู่ตามไฟ บางตัวก็เกาะบนต้นไม้และต้นกล้วยต้นไม้หลากหลายชนิดมากมาย เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกับสถานที่แห่งหนึ่งที่เมื่อก่อนมีนกมาอยู่รวมกันมากมาย แต่ปัจจุบันนกได้หายไปหมด เพราะมีนายพรานมาล่านกไป
There used to be several flocks of colorful birds gathering around the pond engulfed with leafy grass and various lavish plants. Those birds built up their nests flew into the sky, soaked up some water, and danced together. Several kinds of fish swam randomly in the pond. My place was close to Phanom Hill where the river flowed from. Every day, the bitterns flew past my home and the doves liked to stay on top of the lamp post. Some of them caught the branches of the tree or a banana tree. Nonetheless, everything has changed like every place around the world. Currently, the birds have gone as they were hunted.

แชร์: