14-002

เด็กน้อยในเมืองใหญ่
A Little Boy in a Big City

สื่อผสม (40x57.3 cm)
Mixed Media
ชื่อวรรณกรรม
ม้าก้านกล้วย
Banana Rib Hobbyhorse
ศิลปิน
เด็กหญิงอารยา พานเหนือ
Araya Pannuea
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
Anubanwangsammo school
วรรณกรรม / Literature
ยิ้มเด็กคือยิ้มโลก บรรเทาโศกด้วยยิ้มฝัน ฝันเด็กดั่งตะวัน สาดแสงงามยามอรุณ เราย่อมจะมีหวัง ว่าโลกยังคงอบอุ่น เมื่อยิ้มละไมละมุน ยังสาดส่องจากผองเยาว์ แต่โลกของเรานี้ ก็มากมีเรื่องน่าเศร้า มากเด็กของพวกเรา ยังรวดร้าวในสังคม หลายเด็กยังเข็ญใจ หลากผู้ใหญ่ได้เหยียบย่ำ หวังผลเมตตาธรรม กระทำเด็กพิการพิกล ไยเด็กน่าสงสาร นั่งขอทานอยู่ริมถนน นี่หรือสังคมคน สังคมที่มีเมตตา เมตตาค่าสูงล้น หวังเด็กพ้นอนาถา แต่คนต้อนเด็กมา ซ่อนเมตตาไว้แห่งใด หากเด็กยังโศกเศร้า โลกของเราฤาสดใส ช่วยคิดเถิดเพื่อนไทย เย้าดวงใจให้เด็กยิ้ม
Smiles from the kids are like smiles of the world. Their dreams are like the rising sun which warms our lives and minds. However, the kids these days have encountered several unfortunate destinies such as child abuse, beggars, or handicapped children. Some are trafficked by mischievous people. Therefore, it is time for us to help improve children’s quality of living.
เหตุผล / Reason
จากที่ดิฉันได้อ่านวรรณกรรม เรื่องก้านกล้วย ดิฉันชอบตอน เด็กน้อยในเมืองใหญ่ เพราะดิฉันอยากมองอีกมุมหนึ่งของเด็กและสังคมในปัจจุบันที่ว่ายังมียังมีหลากหลายมุมที่เราควรนำเสนอและปรับเปลี่ยนทัศนคติ เช่น เด็กขอทาน เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส เด็กถูกทารุณกรรม เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งเหล่านี้อยากให้หมดไปจากสังคมไทย เพราะเขามีเลือด เนื้อ มีความรู้สึก อยากได้ความรักจากพ่อ แม่ ครอบครัวตลอดจนผู้ใหญ่ใจดี สังคมที่หยิบยื่นสิ่งดี ๆ ให้กับเขา เขาต้องการความรัก ความเมตตา และที่สำคัญฉันอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนมาช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ในโลกใบนี้ของเขาน่าอยู่ และสดใสมากขึ้นกว่านี้ เพราะดิฉันรักเมืองไทย จึงอยากเสนอแง่มุมที่จะทำให้สังคมไทย เมืองไทยของเราสมบูรณ์ทุกสิ่งค่ะ
The section ‘A Boy in a Big City’ published in ‘Banana Rib Hobbyhorse’ impressed me significantly because I would like to share my view about the unfortunate kids: the beggars, the homeless, the disadvantaged, the child abused, and the sexual harassed. These desperate cases need to be eradicated from Thai society because those children need love and warmth from their families, kind people, and society. As well as this, I would like to be a spokesperson for them because I love Thailand. Perhaps, their pains in their lives will be eliminated and our community will be better.

แชร์: