บทความ

“การตัดต้นไม้ที่บวชแล้ว มันก็เปรียบเสมือนการฆ่าพระสงฆ์ เพราะจิตใจมนุษย์กลัวการกระทำบาปต่อป่า” พีท - วรุฒม์ ผ่องภักต์

วรุฒม์ ผ่องภักต์ หรือ พีท เจ้าของผลงาน “บวชป่า” ที่คว้ารางวัลพิเศษ ระดับชั้นอุดมศึกษา ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 14 จากบทพูดสั้น ๆ ในบทละคร เขาได้ต่อยอดจินตนาการ และตกผลึกออกมาเป็นชิ้นงานที่หยิบเอากุศโลบาย และความเชื่อทางศาสนาของต้นไม้ที่บวชแล้ว มาเพื่อกระตุ้นเตือนถึงความสำคัญของการรักษาพื้นป่าไว้ให้กับลูกหลานต่อไป อะไรคือเบื้องหลังแนวคิดของภาพนี้ มีที่มาที่ไปจากไหน เทคนิคที่ใช้จะสะท้อนความหมายอย่างไร วันนี้เราพาไปพูดคุยเพื่อหาคำตอบกับเขากัน กับ พีท - วรุฒม์ ผ่องภักต์

สัมภาษณ์ ดอย - ธนพงษ์ สีหมอก : ความเป็นไทยที่อยู่ในใจ แม้ตัวจะไกลบ้าน

ดอย - ธนพงษ์ สีหมอก คือเจ้าของผลงาน “ตัวไกล ใจไทย” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 14 เมื่อนึกถึงความเป็นไทยในงานศิลปะ เราอาจนึกถึงแค่ลายกนก และสีแดง น้ำเงิน ขาวที่สื่อถึงธงชาติ แต่ภายใต้จินตนาการของธนพงษ์ สีหมอก หรือดอย เขากลับคิดลึกซึ้งกว่านั้นในการสะท้อนความเป็นไทย ของคนที่อยู่ไกลบ้าน แต่ยังไงก็ยังมีจิตใจความเป็นไทย แม้อยู่ท่ามกลางศิลปวัฒนธรรมของประเทศอื่น โดยที่ไม่จำเป็นต้องสื่อตรง ๆ ผ่านลายกนก หรือธงชาติ

เอ็กซ์ - สุรสิษฐ์ โสดาตา กับการสะท้อนความรุนแรงทางเพศ ผ่านภาพวาดพอร์เทรทสีน้ำมัน

“ความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมประเทศไทยและส่งผลให้เกิดความเลวร้ายต่อสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ จนเกิดเป็นความทุกข์ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไร้ทางสู้ ในวรรณกรรมให้ภาพแทนผู้หญิงในลักษณะอ่อนแอไม่แข็งแรงเท่าผู้ชาย ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาของประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่ และภาวนาอยากให้ปัญหานี้ลดลงและหายไปจนหมดสิ้นเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยและก้าวหน้าสืบต่อไป” เอ็กซ์ - สุรสิษฐ์ โสดาตา ได้อธิบายประกอบเอาไว้กับภาพผลงาน “กายและใจ” ที่คว้ารางวัลพิเศษในระดับชั้นอุดมศึกษา ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 14 อะไรคือเบื้องหลังแนวคิดของภาพนี้ ทำไมถึงต้องเป็นภาพผู้หญิง ทำไมถึงต้องเป็นเรื่องความรุนแรงทางเพศ วันนี้เราพาไปหาคำตอบจากการพูดคุยกับ สุรสิษฐ์ โสดาตา ศิลปินวัย 22 ปี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4

พูดคุยกับ มิก - ณัฐพล เณรธรณี ศิลปินรุ่นเยาว์ที่ถ่ายทอดความชื่นชอบใน “ใบบัว” ออกมาเป็นงานศิลปะ

ประติมากรรม “ใบบัว” ที่ไหม้เกรียมคือภาพสะท้อนของปัญหาธรรมชาติที่ ณัฐพล เณรธรณี หรือมิก เลือกนำมาใช้ในการตีโจทย์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” อะไรคือเบื้องหลังของงานชิ้นนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้เราพาไปพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนนางรอง ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับผลงานที่ชื่อว่า “ใบบัว” ผลงานประติมากรรมดินเหนียวเพียงชิ้นเดียวที่ได้รับรางวัลในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14