จากวรรณศิลป์สู่ทัศนศิลป์ แนะนำงานศิลปะชื่อดังที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรม

อาชีพจิตรกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในการวาดลวดลายลงบนแผ่นกระดาษเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละภาพจะมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ได้รวบรวมภาพวาดน่าสนใจของศิลปินชื่อดังที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมอันโด่งดังมาให้ได้รู้จักกัน 

                              

1.ชื่อผลงาน : วันทองสั่งเรือน 
ศิลปิน : อ. จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
แรงบันดาลใจ จากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน
2.ชื่อผลงาน : ภาพประกอบพระราชนิพนธ์ “ พระมหาชนก ” ตอนเรือแตก และ ตอนตกทะเล
ศิลปิน : อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538
แรงบันดาลใจ จากวรรณคดีเรื่อง พระมหาชนก 

      

3.ชื่อผลงาน : งานบูรณปฏิสังขรณ์และอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม หอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม
ศิลปิน : อ. เฟื้อ หริพิทักษ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2524
แรงบันดาลใจ จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์4.ชื่อผลงาน : Ophelia 
ศิลปิน : Sir John Everett Millais
ปีสร้าง (ค.ศ.) : 1851-1852
แรงบันดาลใจ จากวรรณกรรมเรื่อง Hamlet5.ชื่อผลงาน : Mad Tea Party 
ศิลปิน : Salvador Dalí
ปีสร้าง (ค.ศ.) : 1969
แรงบันดาลใจ จากวรรณกรรมเรื่อง Alice in Wonderland6.ชื่อผลงาน : The Lady of Shalott
ศิลปิน : John William Waterhouse
ปีสร้าง (ค.ศ.) : 1888
แรงบันดาลใจ จากวรรณกรรมเรื่อง The Lady of Shalott
แชร์: