ศิลปะกับความงามของธรรมชาติ

ความงามของธรรมชาติเป็นศิลปะหรือไม่นั้น ก็คงจะต้องศึกษาความหมายของคำว่า "ศิลปะ" กันก่อน 

ศิลปะมีความหมายกว้างขวาง และยากที่จะนิยามหรือกำหนดไว้ตายตัว เนื่องจากศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึก และมีการแสดงออกอย่างอิสระ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นมาหาความหมายที่นักปราชญ์และผู้รู้กล่าวไว้ดังนี้ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์เลียนแบบจากธรรมชาติเป็นทรรศนะของ อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญา ชาวกรีก
ศิลปะ คือ การแสดงออกด้านทางความงามและประสบการณ์เป็นทรรศนะของ จอห์น ดิวอี (John Dewy) นักปรัชญาชาวอเมริกัน
ศิลปะ คือ การแสดงออกหรือการถ่ายทอดความรู้สึกเป็นทรรศนะของ เล โอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย
ดังนั้น ความงามของธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองมิใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงไม่เป็นงานศิลปะ แต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติกับศิลปะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก

แต่ถ้าให้พูดถึงงานศิลปะที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและแนบสนิทจนแยกไม่ออกกันบ้าง การศิลปะแขนงนั้นมีชื่อว่า "Land Art"คือขบวนการศิลปะที่เริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริการาวปลายทศวรรษ 1960 ถึง 1970 โดยสร้างงานศิลปะในพื้นที่ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นงานชั่วคราวหรือบางครั้งก็เป็นงานที่ทําข้ึนถาวรแต่ปล่อยทิ้งไว้ให้เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ โดยบันทึกเป็นหลักฐานไว้แต่เพียงภาพถ่ายหรือวิดีโอเท่านั้น อนึ่ง ศิลปิน Land Art ไม่ได้ทํางานศิลปะวางอยู่ในภูมิทัศน์หรือธรรมชาติ หากแต่ใช้ภูมิทัศน์หรือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดงานศิลปะขึ้นมา จึงสรุปได้ว่า "ธรรมชาติอันงดงามเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบให้มนุษย์ถ่ายทอดเป็นงานศิลปะได้ตามอารมณ์และความรู้สึกอย่างอิสระ"  

ขอบคุณ @wurkon
แชร์: