ฉันรักเมืองไทย ในทัศนศิลป์ของเยาวชน

สำรวจความหมาย "ฉันรักเมืองไทย" ผ่านผลงานทัศนศิลป์ของเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 14


หนึ่งในสองโจทย์ที่ศิลปินรุ่นเยาว์ได้รับในโครงการปีนี้ คือการตีโจทย์ "ฉันรักเมืองไทย" ประกอบกับการอ่านวรรณกรรม และถ่ายทอดมาเป็นผลงานศิลปะ น้อง ๆ เยาวชนจะตีความโจทย์นี้ออกมาอย่างไร และสวยงามแค่ไหน ไปชมกันได้เลย"เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยว และภูมิประเทศที่งดงาม"
น้อง ๆ เยาวชนหลายคน ได้เลือกที่จะสื่อสารแง่มุมที่งดงามของสถานที่ท่องเที่ยว และภูมิประเทศของเมืองไทย ลงบนผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนำเสนอให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่ไม่มีใครเหมือน เช่นงาน "หน้ากากผี" ของนนทพัทธ์ พุตสุด ที่หยิบเอาประเพณี "ผีตาโขน" ซึ่งเป็นประเพณีโบราณอันงดงาม มารังสรรค์เป็นงานสีไม้อันวิจิตร และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นประถมศึกษา

หิ่งห้อย แมลง มหัศจรรย์, ปุญญิศา สดใส : www.intouchstation.com/awarded-works/14-012
แผ่นดินทอง แห่งความร่มเย็น, มนัชชา กลิ่นหอม : www.intouchstation.com/awarded-works/14-023
ความทรงจำ, ณัฏฐณิชา เจริญพจน์ : www.intouchstation.com/awarded-works/14-027
หน้ากากผี, นนทพัทธ์ พุตสุด : www.intouchstation.com/awarded-works/14-001"วิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผูกพันอยู่ตลอดไป"
นอกเหนือจากการรักเมืองไทยในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามแล้ว วิถีชีวิตของคนเมืองและคนต่างจังหวัด ยังเป็นอีกด้าน ที่น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่ลึกซึ้งไปด้วยความหมาย อย่างผลงาน "ตัวไกล ใจไทย" ของธนพงษ์ สีหมอก ที่พูดถึงคนไทยที่ต้องไปอาศัยหรือทำงานที่ต่างประเทศ แต่พวกเขาก็ยังรักและคิดถึงรอยยิ้ม คิดถึงวิถีชีวิต คิดถึงครอบครัว และคิดถึงหลาย ๆ สิ่งที่ต่างประเทศนั้นไม่มี

เสน่ห์กทม, กัลยณัฏฐ์ โอษธีศ : www.intouchstation.com/awarded-works/14-015
อีสานบ้านเฮา, ธีรภัทร พรมชัย : www.intouchstation.com/awarded-works/14-032
เล่นน้ำคลอง, ศิวกร ดำจีน : www.intouchstation.com/awarded-works/14-021
แผ่นดินไทยของเรา, ธนกร แสนทวีสุข : www.intouchstation.com/awarded-works/14-014
ตัวไกล ใจไทย, ธนพงษ์ สีหมอก : www.intouchstation.com/awarded-works/14-029"คนไทยมีประเพณี วัฒนธรรมประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์"
ประเพณี วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมคืออีกแง่มุมที่น้อง ๆ เยาวชนเลือกที่จะถ่ายทอดลงบนผลงาน อาทิเช่น ผลงาน "รักเมืองไทย รักวัฒนธรรมไทยการ" ของสุจิตา คงเวช ที่นำธรรมเนียมการ "ไปลา-มาไหว้" อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยมาสร้างสรรค์ หรือจะเป็นผลงาน "แว่นฟ้าเวียงพิงค์" ที่สื่อถึงงาน "ปอยหลวง" อันเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งจัดเป็นประจำของทุก ๆ ปี

แว่นฟ้าเวียงพิงค์, สิปปกร สูงขาว : www.intouchstation.com/awarded-works/14-016
กะอั้วแทงควาย, ศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ : www.intouchstation.com/awarded-works/14-022
จี่ทอดแห, ดากานดา จีนเจนพจน์ : www.intouchstation.com/awarded-works/14-028
รักเมืองไทย รักวัฒนธรรมไทย, สุจิตา คงเวช : www.intouchstation.com/awarded-works/14-033"คนไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบแบ่งปัน"
อุปนิสัยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบแบ่งปัน และมีเมตตา คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยที่ คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน รังสรรค์ออกมาเป็นผลงาน "บึงบัว" โดยเปรียบเทียบจิตใจที่งดงามของคนไทยกับดอกบัว

บึงบัว, คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน : www.intouchstation.com/awarded-works/14-030"คุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้กล้า"
ผลงาน "ประชาชนผู้รักชาติ" ของภัทรพงศ์ ดำสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับชั้นประถมศึกษา ได้แรงบันดาลใจจากวีรกรรมอันหาญกล้าของนายทองเหม็นและพี่น้องบางระจัน ที่ยอมสู้เพื่อชาติและแผ่นดินเกิด ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นแง่มุมหนึ่งของการรักเมืองไทย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้กล้า ที่ตั้งใจทำความดีเพื่อบ้านเมือง รักเมืองไทยเท่าชีวิต

ประชาชนผู้รักชาติ, ภัทรพงศ์ ดำสุวรรณ : www.intouchstation.com/awarded-works/14-003"มุมมองความคิดที่แตกต่างและหลากหลายในสังคม"
นอกเหนือจากการนำเสนอมุมมองที่สวยงามของสังคมไทยแล้ว เยาวชนยังได้เลือกถ่ายทอดมิติอื่น ๆ ของสังคมไทยออกมาเช่นกัน อย่างงาน "สร้างสวรรค์" ของวิกาวี รัตตมณี ที่ได้หยิบยกวรรณกรรม “มือนั้นสีขาว” ในตอนที่ชื่อ "บุญ" มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และการแบ่งชนชั้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผ่านการเล่าเรื่องราวได้อย่างแยบยลจากการทำบุญ หรือจะเป็นผลงาน "เด็กน้อยในเมืองใหญ่" ของอารยา พานเหนือ ที่แอบซ่อนความหมายอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นกับเยาวชน

เด็กน้อยในเมืองใหญ่, อารยา พานเหนือ : www.intouchstation.com/awarded-works/14-002
สร้างสวรรค์, วิกาวี รัตตมณี : www.intouchstation.com/awarded-works/14-044/

สามารถรับชมผลงานทั้งหมดผ่าน Virtual Exhibition และซื้อผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลในปีที่ 14 ได้ที่ www.intouchstation.com
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น


แชร์: