สุดยอดศิลปินเอกของไทย กับผลงานชิ้นเอก

6 ปรมาจารย์ ด้านศิลปะของไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะไว้มากมายจนได้รับการยอมรับจากผู้คนทั้งไทยและทั่วโลก และมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสไตล์ของจิตรกรแต่ละคนที่มีเส่น่ห์ ชวนให้ผู้คนล้วนใฝ่ฝันที่จะชื่นชมผลงานด้วยตาตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต

                                           

1. อ.ศิลป์ พีระศรี เป็นคนวางรากฐานการเรียนสาขาศิลปะในไทย บิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยก็ว่าได้ ท่านทุ่มเททั้งชีวิตให้กับวงการศิลปะของเมืองไทย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (15 กันยายน พ.ศ. 2435 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี – Corrado Feroci ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทย โดยได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากรจนเป็นที่รักใคร่ นับถือทั้งในหมู่ศิษย์และอาจารย์ และได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีผลงานที่โดดเด่นหลายอย่างในประเทศไทย

                                        

2. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ถือเป็นศิลปินเอกของเมืองไทยในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498) เป็นจิตรกรไทยมีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น ซึ่งมีทั้งงานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย ได้รับการยกย่องขึ้นเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554

                                      

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ มีชื่อเสียงเรื่องภาพพิมพ์แกะไม้คนหนึ่งในเมืองไทย นับแต่ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ในความเชี่ยวชาญงานเทคนิคแกะไม้สามารถแลเห็นได้จากผลงานที่เป็นเอกลักษณ์หรือสไตล์เฉพาะตัว ใครไปวัดหลวงพ่อโสธรลองเดินดูภาพบนพื้นวิหาร กับจักรวาลบนเพดานนะ ฝีมืออาจารย์ท่านนี้เลย (28 ตุลาคม พ.ศ. 2477 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ. 2541, อดีตคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

                                     

4. อ.ชลูด นิ่มเสมอ ป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ของ
วงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย ท่านสนใจในผลงานศิลปะหลายรูปแบบและได้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะที่มีคุณค่าไว้เป็นจำนวนมาก ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ เกิดเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงานหลายประเภท จบการศึกษาจาก วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ประกาศนียบัตร Diploma of Fine Arts จากสถาบันศิลปะ Accademia di Belle Arti แห่งกรุงโรม อิตาลี โดยในสมัยเรียนที่ศิลปากรนับได้ว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ ประติมากรรม “โลกุตระ” ด้านหน้าทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                                    

5. ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของตนเอง จนเกิดงานศิลปะอันล้ำค่าที่มีคุณค่ายิ่ง นายประเทือง เอมเจริญ ปัจจุบันอายุ 70 ปี เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บรรลุศิลปะด้วยตนเอง ท่านได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มากมายเลยทีเดียว

                                   

6. คุณปัญญา วิจินธนสาร กว่า 3 ทศวรรษบนเส้นทางของศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิตสาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นได้รับทุนจากบริติช เคานซิล (British Council) ให้เข้ารับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปะภาพพิมพ์ จากสเลด สคูล ออฟ ไฟน์อาร์ต มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (Slade School of Fine Arts,University College London) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และรองอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธธรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และขณะนี้ยังคงรับเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ 

แชร์: